Legitimerad djursjukskötare
TF Avdelningschef akuten och IVA