Legitimerad djursjukskötare
NCert Emergency & Critical Care Nursing
Gruppledare akutmottagningen

Utbildning

Legitimerad djursjukskötare

Sköterskecertifikat i akut- och intensivvård via Improve International

Specialområde

Akut- och intensivvård