Legitimerad djursjukskötare
Avdelningschef akuten och IVA
Föräldraledig 2021