Legitimerad djursjukskötare
Operativ avdelningschef vårdavdelningen