Legitimerade djursjukskötare

Välkommen att bekanta dig med Albanos duktiga djursjukskötare!

Legitimerade djursjukskötare, i dagligt tal sköterskor, har en 3-årig utbildning med både teori och praktik och är veterinärens förlängda arm. Beroende på erfaranhet och fortbildning får djursjukskötaren exempelvis söva ett djur och vaka över narkos, assistera vid operationer, medicinera med alla preparat och utföra enklare kirurgiska ingrepp. De röntgar, tar blodprov, sköter sår, vaccinerar och det är också våra djursjukskötare som oftast ger telefonrådgivning. Yrket är behörighetsreglerat och har därmed ett regelverk om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt o.s.v.

Amelie A

Legitimerad djursjukskötare

Angelica H

Legitimerad djursjukskötare

Anna F

Legitimerad djursjukskötare Operativ avdelningschef vårdavdelningen

Ann-Katrin G

Legitimerad djursjukskötare

Caroline H

Legitimerad djursjukskötare Operativ avdelningschef vårdavdelningen

Caroline P

Legitimerad djursjukskötare

Elisabeth A.S

Legitimerad djursjukskötare

Ellen G

Legitimerad djursjukskötare

Emma G

Legitimerad djursjukskötare

Emma L

Legitimerad djursjukskötare

Freyja H

Legitimerad djursjukskötare

Gabriella H.K

Legitimerad djursjukskötare

Hanna P

Legitimerad djursjukskötare

Ida M

Legitimerad djursjukskötare

Isabella J

Legitimerad djursjukskötare

Lena B.E

Legitimerad djursjukskötare

Lesley D

Legitimerad djursjukskötare

Lieke v D

Legitimerad djursjukskötare Operativ avdelningschef poliklinik

Lisa S

Legitimerad djursjukskötare

Lisa S

Legitimerad djursjukskötare NCert Emergency & Critical Care Nursing TF Gruppledare IVA

Liselott L.R

Legitimerad djursjukskötare

Lotta S

Legitimerad djursjukskötare

Lovisa S

Legitimerad djursjukskötare

Malin W

Legitimerad djursjukskötare

Mandi K

Legitimerad djursjukskötare

Marina S

Legitimerad Djursjukskötare

Petra H

Legitimerad djursjukskötare ISFM Certified Feline Nurse

Pia S

Legitimerad djursjukskötare NCert Emergency & Critical Care Nursing Gruppledare akutmottagningen

Pierre S

Legitimerad djursjukskötare TF Avdelningschef akuten och IVA

Rebecca Å

Legitimerad djursjukskötare

Sandra H

Legitimerad djursjukskötare

Sara F

Legitimerad djursjukskötare

Sara N

Legitimerad djursjukskötare

Sara R

Legitimerad djursjukskötare

Sofia E

Legitimerad djursjukskötare

Susanna L

Legitimerad djursjukskötare

Susanne N

Legitimerad djursjukskötare Remisskoordinator

Therese K

Legitimerad djursjukskötare

Ulrika L

Legitimerad djursjukskötare Gruppledare operation

Veronica J

Legitimerad djursjukskötare

Viktoria S

Legitimerad djursjukskötare

Yen D

Legitimerad djursjukskötare