Legitimerade djursjukskötare

Välkommen att bekanta dig med Albanos duktiga djursjukskötare!

Legitimerade djursjukskötare, i dagligt tal sköterskor, har en 3-årig utbildning med både teori och praktik och är veterinärens förlängda arm. Beroende på erfaranhet och fortbildning får djursjukskötaren exempelvis söva ett djur och vaka över narkos, assistera vid operationer, medicinera med alla preparat och utföra enklare kirurgiska ingrepp. De röntgar, tar blodprov, sköter sår, vaccinerar och det är också våra djursjukskötare som oftast ger telefonrådgivning. Yrket är behörighetsreglerat och har därmed ett regelverk om journalföring, intygsskrivande, anmälningsplikt o.s.v.