Välkommen att bekanta dig med Albanos duktiga administrativa personal!

Vår administrativa personal är ovärderliga stöttepelare till vår kliniska personal. Vi har även ett flertal veterinärer, djursjukskötare och annan klinisk personal som arbetar viss del av sin tid med administrativa uppgifter inom olika ansvarsområden, t.ex. som chefer, gruppledare, med mottagningsansvar eller med schemaläggning.