Utredning cancer och tumörsjukdomar

Misstanke om att hunden eller katten drabbats av en tumörsjukdom uppstår ofta genom att djurägaren har hittat en knöl någonstans på djurets kropp.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Specialistkompetens Onkologi

Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano utför (som ett av få djursjukhus) behandling med cellgifter (cytostatika) vid t.ex malignt lymfom.

Vi bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Här finns Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt. Läs mer om vår onkologimottagning här.

Ingen veterinär kan med 100% säkerhet säga vilken tumör det handlar om genom att bara titta eller känna. Innan diskussion om vilken behandling som kan bli aktuell måste en diagnos fastställas, så vi vet vilken typ av tumör det rör sig om och ifall den har kapacitet att sprida sig.

Ibland ställs diagnosen efter att djuret har uppvisat diffusa symptom såsom exempelvis avmagring, eller genom att funktionen börjar bli sämre i ett specifikt, tumördrabbat organ. För att diagnostisera tumörsjukdomar hos hund och katt använder onkologimottagningen avancerad och tillförlitlig diagnostik, som biopsier och cellprover (vävnadsprover) blodprover, röntgen och ultraljud. Om det behövs kan vi gå vidare med MR-undersökning och datortomografi.

Ibland behöver vi gå vidare genom att göra en buköppning eller brösthåleöppning. I vissa fall behövs endoskopi (som innebär att en liten kamera förs in i t.ex. tarm, magsäck, urinblåsa, brösthåla eller bukhåla).

I många fall räcker det med enbart en diagnostisk metod, men i svårare fall kan flera metoder behöva användas. Alla undersökningar görs här hos oss och inga undersökningar görs utan att vi diskuterat med er.

Beroende på vilken tumörform det rör sig om, samt individens ålder och allmäntillstånd, kan olika behandlingar bli aktuella. Ofta kan kirurgiskt avlägsnande av knölen vara tillräcklig, men i många fall behövs andra behandlingar såsom cytostatikabehandling eller strålbehandling. Inom AniCura finns veterinärer specialiserade i onkologi, läran om tumörsjukdomar.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00