Utredning cancer och tumörsjukdomar

Misstanke om att hunden eller katten drabbats av en tumörsjukdom uppstår ofta genom att djurägaren har hittat en knöl någonstans på djurets kropp.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Specialistkompetens Onkologi

AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Här finns en av Sveriges tre veterinärer med specialistkompetens i onkologi hos hund och katt - Gunilla Kastengren Fröberg. Många av våra patienter med tumörsjukdomar kommer till oss via remiss från andra kliniker.

Vi erbjuder:

  • en av landets tre specialister inom onkologi hund och katt
  • avancerad teknik för fastställande av diagnos (endoskopi, datortomografi och MR-kamera)
  • behandling med cellgifter (cytostatika) vid t.ex malignt lymfom. Albano är ett av få sjukhus som erbjuder den behandlingen
  • All tumörkirurgi, från enkel till mycket avancerad

Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos hos ett djur med symptom som kan innebära en tumörsjukdom. Med avancerad teknik och mycket hög kompetens kan vårt specialistteam ställa korrekta diganoser, föreslå behandling och ge en individuell prognos för varje enskild patient - alltid med målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling.

Väkommen att kontakta oss för mer information!

Ibland ställs diagnosen efter att djuret har uppvisat diffusa symptom såsom exempelvis avmagring, eller genom att funktionen börjar bli sämre i ett specifikt, tumördrabbat organ. För att diagnostisera tumörsjukdomar hos katt och hund används diagnostikmetoder som biopsier och cellprover (vävnadsprover), röntgen, ultraljud, MR-undersökning, datortomografi samt endoskopi.

Beroende på vilken tumörform det rör sig om, samt individens ålder och allmäntillstånd, kan olika behandlingar bli aktuella. Ofta kan kirurgiskt avlägsnande av knölen vara tillräcklig, men i många fall behövs andra behandlingar såsom cytostatikabehandling eller strålbehandling. Inom AniCura finns veterinärer specialiserade i onkologi, läran om tumörsjukdomar.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00