Allvarligt sjuka djur kan behöva vårdas på intensivvårdsavdelning.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

IVA

Intensivvårdsavdelningen (IVA) på Albano har fyra platser och tre kuvöser. Här har vi resurser att vårda allvarligt sjuka och skadade djur med övervakning dygnet runt och specialutbildad personal.

Intensivvårdsavdelning (IVA) är till för svårt sjuka djur som är i behov av noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. Här finns personal tillgänglig dygnet runt, och det finns avancerad utrustning för övervakning och behandling, i form av exempelvis syrgastillförsel, värmereglering och olika sorters intravenöst dropp. Bedömning av ditt djurs hälsotillstånd görs löpande.

Våra veterinärer och djursjukskötare med specialistkunskaper inom akut- och intensivvård genomgår ständig fortbildning. Samtliga djursjukhus inom AniCura har ett nära samarbete för att utveckla intensivvården.