Höftleds- och armbågsledsröntgen

Höftledsdysplasi (HD) respektive armbågsledsdysplasi (ED) är ärftligt betingade utvecklingsrubbningar som förekommer hos hundar inom många raser. Central bedömning och registrering av hundens höftleds- och armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Erbjudande!

På tisdagskvällar kan du HD/ED-röntga (dvs. röntga höftled och armbågsled) med 10% rabatt om du gör dt i samband med ögonlysning. .

SKK:s avgift

På Albano gäller att du betalar SKK-avgiften i samband med röntgen och får ditt certifikat hemskickat med post.

Ring oss för frågor och tidsbokning!

För att resultatet ska bli officiellt måste hunden vid röntgentillfället vara minst 12 månader gammal och ID-märkt. För vissa raser gäller 18 månader som lägsta gräns. Till röntgenundersökningen ska hundens registreringsbevis medtas för kontroll av hundens identitet.

Röntgenbilderna skickas till Svenska Kennelklubben (SKK) för röntgenutlåtande, tillsammans med remiss undertecknad av djurägaren. Genom underskriften medger ägaren att resultatet blir offentligt och kan registreras i SKKs veterinärdataregister. Bilderna bedöms av en röntgenspecialist och arkiveras hos Svenska kennelklubben.

Hur går det till?

Hunden behöver vara fastande i 12 timmar innan undersökningen.

I samband med röntgenundersökningen lyssnar normalt en veterinär på hundens hjärta innan den sederas (får lugnande).

Hunden får ett sederande preparat inför röntgen. Djurägaren är ofta med under röntgenundersökningen och håller hunden. Djurägare bär skyddsutrustning i form av blyförkläde och ev. halsskydd. Personer som vistas i röntgenrummet måste vara över 18 år och får inte vara gravida. Beroende på vad hunden fått för typ av lugnande ges eventuellt ett reverserande preparat när röntgenundersökningen är klar.

Karenstid

Vid officiell höftledsröntgen är sedering obligatorisk. De preparat, som används vid sedering i samband med höftledsröntgen, omfattas av Nationellt dopingreglemente för hund. Hunden får inte får delta vid utställning, prov, tävling eller träning under en karenstid. För att ta reda på karenstiden behöver djurägaren veta vilket preparat djuret kommer få eller har fått.

Läs mer om karenstider för sedering vid röntgen på SKKs webbplats.

Avgift

Kostnaden för bedömning av röntgenbild, registrering och arkivering betalas till SKK. Kostnaden är beroende på hur många leder som röntgas. Först då avgiften inregistreras hos SKK utsänds remissvar i form av ett röntgencertifikat till djurägaren.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00