Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Hjärtcentrum på AniCura Djursjukhuset Albano

På Albano ansvarar Hjärtgruppen, bestående av ett flertal hjärtspecialister, forskare och dedikerade sköterskor, för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjärtsjukdom. Läs gärna mer om Hjärgruppens arbete!

Ballongsprängning av förträngning i lungartären (ballongdilatation av pulmonalisstenos)

Pulmonalisstenos är den tredje vanligaste hjärtmissbildningen hos hundar och innebär att det föreligger en medfödd förträngning i området för hjärtklaffarna mellan hjärtats högra kammare och lungartären. Vid höggradig pulmonalisstenos behövs större kontraktionsskraft hos hjärtmuskeln och på sikt kan belastningen på hjärtat bli så stor att det leder till hjärtsvikt.

På Albano finns resurser för att behandla pulmonalisstenos genom ballongdilatation, vilket innebär att det stenotiska området vidgas från kärlets insida. Anna Bodegård-Westling, legitimerad veterinär, medicine doktor och specialist i kardiologi, har det huvudsakliga ansvaret för denna verksamhet vid Albano.

ACDO, en ny teknik för åtgärd av PDA (kvarstående blodkärl efter fosterstadiet)

Persisterande Ductus Arteriosus, PDA, är ett medfött hjärtfel där patienten har en felaktigt kvarstående förbindelse mellan aorta och lungartären. Tidigare har dessa patienter behandlats genom öppen hjärtkirurgi, vilket varit förenat med större risker. Sedan 2014 har patienter med PDA opererats med ACDO, en under nordiska förhållanden ny teknik, som innebär att det felaktiga kärlet täpps till med hjälp av en kateter som förs in via kärl i ljumsken.

Fördelarna med denna teknik är att den är avsevärt mindre riskfylld och eftersom öppnande av brösthålan undviks är infektionsrisker och smärta efter operation betydligt mindre. Einar Johard, legitimerad veterinär och specialist i kardiologi, har det huvudsakliga ansvaret för denna verksamhet vid Albano.

Pacemaker på hund och katt

Inplantering av pacemakers på hundar och katter görs vanligen vid rytmrubbningar när hjärtats elektriska fortledningssystem inte fungerar som det ska. Exempel på indikation för pacemakers på hund och katt är tredje gradens AV-block eller skador i sinusknutan. Einar Johard, legitimerad veterinär och specialist i kardiologi, har det huvudsakliga ansvaret för denna verksamhet vid Albano.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00