Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Hjärtgruppen

Vid Anicura Djursjukhuset Albano ansvarar Hjärtgruppen för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjärtsjukdom. Vid mottqgninge finns tre veterienärer med specialistkomptens inom kardiologi; Anna Tidholm, Anna Bodegård-Westling och Einar Johard.

Hjärtcentrum tar emot cirka 1 300 hjärtpatienter årligen och bedriver även en omfattande verksamhet vad gäller ultraljud av bukhålans organ samt av mer ytligt liggande strukturer.

Läs gärna mer om Hjärgruppens arbete!

Ballongsprängning av förträngning i lungartären (ballongdilatation av pulmonalisstenos)

Pulmonalisstenos är den tredje vanligaste hjärtmissbildningen hos hundar och innebär att det föreligger en medfödd förträngning i området för hjärtklaffarna mellan hjärtats högra kammare och lungartären. Vid höggradig pulmonalisstenos behövs större kontraktionsskraft hos hjärtmuskeln och på sikt kan belastningen på hjärtat bli så stor att det leder till hjärtsvikt.

Inom AniCura finns resurser för att behandla pulmonalisstenos genom ballongdilatation, vilket innebär att det stenotiska området vidgas från kärlets insida.

ACDO, en ny teknik för åtgärd av PDA (kvarstående blodkärl efter fosterstadiet)

Persisterande Ductus Arteriosus, PDA, är ett medfött hjärtfel där patienten har en felaktigt kvarstående förbindelse mellan aorta och lungartären. Tidigare har dessa patienter behandlats genom öppen hjärtkirurgi, vilket varit förenat med större risker. Sedan 2014 har patienter med PDA opererats med ACDO, en under nordiska förhållanden ny teknik, som innebär att det felaktiga kärlet täpps till med hjälp av en kateter som förs in via kärl i ljumsken. Fördelarna med denna teknik är att den är avsevärt mindre riskfylld och eftersom öppnande av brösthålan undviks är infektionsrisker och smärta efter operation betydligt mindre. Operationerna har utförts vid AniCura Djursjukhuset Albano.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00