Dräktighet kan säkerhetsställas med hjälp av ultraljud som vanligtvis utförs tidigast 28 dagar efter parning.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Fosterdiagnostik med ultraljud

Ultraljudsundersökning som utförs i ett tidigt skede av dräktigheten medför ett något osäkert resultat. Orsaken till detta är att fosterblåsor kan missas, men även att det förekommer fosterresorption tidigt i dräktigheten.

Det är svårt att få en korrekt uppfattning om antalet foster vid en ultraljudsundersökning. Detta beror på att det inte går att få en bild av alla foster samtidigt och därför kan samma foster räknas flera gånger. Av detta skäl avstår veterinären från att försöka uppskatta antalet foster vid ultraljudsundersökningen.

Vid förlossningskomplikationer utförs ultraljud av fostren för att bedöma deras tillstånd, bland annat genom att kontrollera hjärtverksamheten.

Så här går det till

Vid bukultraljud ligger djuret på rygg i en mjuk vagga, medan det vid undersökning av hjärtat ligger på ena sidan med ett EKG påkopplat. De allra flesta undersökningar går bra utan att djuret får lugnande medel.

För att ultraljudet ska fungera krävs god kontakt mellan den del som sänder ut/tar emot ultraljudssignalerna och huden. Därför rakar vi oftast buken vid bukultraljud och använder sprit och gelé på huden.

Fosterdiagnostik med röntgen

För att få en uppfattning om antalet foster kan en röntgenundersökning utföras efter ca 45-50 dagars dräktighet. Då har fostrens skelett normalt sett börjat förkalkas. Röntgen är då ett säkrare sätt än ultraljud vid fastställande av antalet foster.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00