Vissa former av cancer kan behandlas med cytostatika (cellgifter/kemoterapi). Syftet med cytostatikabehandling är att hunden eller katten ska bli symtomfri och må bra, både under och efter cytostatikabehandlingen och så länge som möjligt därefter. Djur som får cytostatika mår oftast bra under hela behandlingsperioden. Det är samma preparat som används till djur och människor, men det är ovanligt att djuren drabbas av biverkningar. Detta beror dels på dosering, dels på att hundar och katter helt enkelt tål medlen bättre. Pälsens tillväxt styrs också annorlunda än hos människa, och djuren tappar inte hår på samma sätt.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Specialistkompetens Onkologi

Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano utför (som ett av få djursjukhus) behandling med cellgifter (cytostatika) vid t.ex malignt lymfom.

Vi bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Här finns en av Sveriges tre veterinärer med specialistkompetens i onkologi hos hund och katt - Gunilla Kastengren Fröberg. Många av våra patienter med tumörsjukdomar kommer till oss via remiss från andra kliniker.

Vi erbjuder:

  • en av landets tre specialister inom onkologi hund och katt
  • avancerad teknik för fastställande av diagnos (endoskopi, datortomografi och MR-kamera)
  • behandling med cellgifter (cytostatika) vid t.ex malignt lymfom. Albano är ett av få sjukhus som erbjuder den behandlingen
  • All tumörkirurgi, från enkel till mycket avancerad

Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos hos ett djur med symptom som kan innebära en tumörsjukdom. Med avancerad teknik och mycket hög kompetens kan vårt specialistteam ställa korrekta diganoser, föreslå behandling och ge en individuell prognos för varje enskild patient - alltid med målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling.

Väkommen att kontakta oss för mer information!

Cytostatika är en grupp av olika mediciner som ges på olika sätt och har olika egenskaper. Vissa ger tablettform och andra som injektion under huden eller direkt i blodet. Gemensamt är delar av verkningsmekanismerna, att medicinerna påverkar hela kroppen, och framför allt har effekt på celler som har aktiv celldelning. Därför påverkas ibland magsäcken och tarmens slemhinna vilket kan ge symtom i form av nedsatt aptit, kräkningar och diarré.  Likaså påverkas blodbildningen i benmärgen och av detta skäl behöver blodprover kontrolleras regelbundet.

I de flesta fall där cytostatika rekommenderas som behandling eller en del i behandling, används "pulsbehandling". Det betyder vanligen att patienten får en behandling var tredje vecka, 3-6 gånger. Endast vid malignt lymfom är behandlingsschemat tätare, med 1,2 eller 3 veckor mellan besöken. Hunden eller katten bor hemma hela tiden, kommer in på sin bokade tid och får efter blodprovskontroll sin behandling, för att sedan åka hem igen. Besöket brukar ta några timmar. I hemmiljön ska man vara extra försiktig de första dygnen, med närkontakt och med kroppsvätskor. Du får mer information om detta om det blir aktuellt.

Kostnaden beror på vilket preparat som används, storlek på djuret, vilka blodprover som behöver kontrolleras och hur ofta, på vilket sätt just den rekommenderade medicinen ska ges etc. Du får information om detta om det blir aktuellt. Tyvärr skiljer det sig en del mellan de olika försäkringsbolagens villkor, och du bör själv kontrollera vad ditt djurs veterinärvårdsförsäkring täcker.  

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00