Behovet av blod är lika stort hos djur som hos människor och blodtransfusion kan utgöra skillnaden mellan liv och död. För att alltid kunna erbjuda våra svårt sjuka patienter livsviktig behandling med blodprodukter behöver vi hjälp från sällskapsdjur och deras ägare med att kontinuerligt fylla på blodbanken.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Våra blodprodukter i blodbanken på AniCura Djursjukhuset Albano kommer alltså från djursjukhusets fantastiska blodgivarhundar – våra sanna hjältar!

Att vara blodgivare 

Innan den första blodgivan sker genomgår den tänkta blodgivaren en hälsoundersökning hos veterinär. I samband med detta ska också en omfattade provtagning göras (analys av blod- och urinprover) där man även tar reda på vilken blodgrupp hunden har.

Hunden kan efter detta bokas för en blodgiva. Hunden bör vara fastande vid besöket (eller endast ha ätit en mindre frukost). Själva besöket tar ungefär en timme, och veterinärundersökning samt blodprovsanalys sker vid varje besök för att se att hunden mår bra. Vid blodtappningen ligger hunden på sidan på ett undersökningsbord, och blodet tas ur en halsven. Ett område på framben respektive hals rakas för att blodtappningen ska kunna ske på ett hygieniskt sätt. Själva tappningen tar 5-10 minuter, och därefter får hunden belöning i form av god mat och ersättning (foder eller leksak). Djurägaren närvarar som stöd under hela besöket. Hunden ska undvika kraftig motion de första dagarna efter blodgivan, men kan i övrigt ha sin vanliga vardag. Tikar i höglöp kan lämna blod utan risk.

Då det är frivilligt att vara blodgivare får våra blodgivarhundar ingen ekonomisk ersättning men vi har flera andra förmåner, utöver den ersättning (foder eller leksak) som fås i samband med själva givan. Detta är bland annat regelbundna hälsokontroller, kostnadsfria vaccinationer och fästingprofylax, rabatter i butiken samt årliga informationsträffar och möten. Blodbankens personal finns alltid som ett bollplank för våra givare – som är det viktigast vi har!

Vem får lämna blod?

En önskvärd blodgivare är en glad och frisk hund!

För att hunden ska få lämna blod behöver den:

Vill du vara med och rädda liv?

En bloddonation kan vara skillnaden mellan liv och död och tack vare frivilliga blodgivare kan kritiskt sjuka patienters chans till överlevnad öka avsevärt.

För att kunna fortsätta med detta arbete behöver vi ständigt ha blodgivare som hjälper oss. Är du intresserad av att veta mer, och kanske hjälpa oss med denna livsviktiga uppgift?

Kontakta oss gärna via e-post för mer information!

Kontaktuppgifter


E-post: albano.blodbank@anicura.se

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00