Behovet av blod är lika stort hos djur som hos människor och blodtransfusion kan utgöra skillnaden mellan liv och död. För att alltid kunna erbjuda våra svårt sjuka patienter livsviktig behandling med blodprodukter behöver vi hjälp från sällskapsdjur och deras ägare med att kontinuerligt fylla på blodbanken.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Att vara blodgivare 

Innan den första blodgivan sker genomgår den tänkta blodgivaren en hälsoundersökning hos veterinär. I samband med detta ska också en omfattade provtagning göras (analys av blod- och urinprover) där man även tar reda på vilken blodgrupp hunden har.

Hunden kan efter detta bokas för en blodgiva. Hunden bör vara fastande vid besöket (eller endast ha ätit en mindre frukost). Själva besöket tar ungefär en timme, och veterinärundersökning samt blodprovsanalys sker vid varje besök för att se att hunden mår bra. Vid blodtappningen ligger hunden på sidan på ett undersökningsbord, och blodet tas ur en halsven. Ett område på framben respektive hals rakas för att blodtappningen ska kunna ske på ett hygieniskt sätt. Själva tappningen tar 5–10 minuter, och därefter får hunden belöning i form av god mat och ersättning (foder eller leksak). Djurägaren närvarar som stöd under hela besöket. Hunden ska undvika kraftig motion de första dagarna efter blodgivan, men kan i övrigt ha sin vanliga vardag. Tikar i höglöp kan lämna blod utan risk.

Då att vara blodgivare är frivilligt får våra blodgivarhundar ingen ekonomisk ersättning men vi har flera andra förmåner, utöver den ersättning (foder eller leksak) som fås i samband med själva givan. Detta är bland annat regelbundna hälsokontroller, kostnadsfria vaccinationer och fästingprofylax, rabatter i butiken samt årliga informationsträffar och möten. Blodbankens personal finns också alltid som ett bollplank för våra givare – som är det viktigast vi har!

 

Vem får lämna blod?

En önskvärd blodgivare är en glad och frisk hund!

För att hunden ska få lämna blod behöver den:

  • Vara frisk utan regelbunden medicinering. Vid tillfällig  medicinering följer vi samma karensregler som SKK för utställning/tävling.
  • Ha lämpligt temperament för att kunna ligga stilla och slappna av under blodtappningen.
  • Grundvaccinerad mot valpsjuka, parvovirus, smittsam hepatit och kennelhosta.
  • Ålder 1–8 år, friska hundar lämnar blod under hela året som de fyller 8 år. Önskvärt är att hundar som ska börja som blodgivare är under 5 år gamla. 
  • Väga över 27 kg utan övervikt.
  • Ej mottagit transfusion av blodprodukt.
  • Ej befunnit sig utanför Sveriges gränser (Norge och Finland undantaget) eller planera utlandsresa.
  • Ej användas aktivt i avel (gäller både tik och hanhund) - enstaka kull innan blodgivardebut är okej men ej tillåtet parning med hane/tik från annat land än Sverige.
  • Hundens moder ska ha vistats enbart i Sverige innan och under dräktigheten.
  • Avvända fästingprofylax under säsong.

Vill du vara med och rädda liv?

En bloddonation kan vara skillnaden mellan liv och död och tack vare frivilliga blodgivare kan kritiskt sjuka patienters chans till överlevnad öka avsevärt.

För att kunna fortsätta med detta arbete behöver vi ständigt ha blodgivare som hjälper oss. Är du intresserad av att veta mer, och kanske hjälpa oss med denna livsviktiga uppgift?

Kontakta oss gärna via e-post för mer information!

Kontaktuppgifter


E-post: albano.blodbank@anicura.se

AniCura Djursjukhuset Albano
Rinkebyvägen 21A
182 36 Danderyd

Telefon växel: 08-505 304 00

www.anicura.se/djursjukhuset-albano

Blodtransfusion

Blodprodukter ges intravenöst och används bara i akuta fall eller nödlägen. Beroende på vad djuret lider av kan olika blodprodukter ges. Djur som behandlas för anemi (blodbrist), stora blodförluster vid exempelvis trafikskador eller andra tillstånd då syretillförseln till vävnaderna är nedsatt får vanligtvis röda blodkroppar. Plasma används bland annat vid förgiftningar, brännskador samt vid behandling av koagulationsrubbningar som exempelvis vid råttgiftsförgiftning eller leversjukdom.

Innan, under och efter transfusionen övervakas det mottagande djuret mycket noggrant. Man kontrollerar djurets temperatur, urin, puls, andningsfrekvens och slemhinnefärg enligt ett särskilt transfusionsschema.

Ge blod - en frivillig och livsviktig insats

Eftersom bloddonationer är en frivillig insats från djurägare med en önskan att hjälpa oss att rädda liv utgår ingen ekonomisk ersättning. Våra blodgivare får istället kompensation i form av en årlig hälsoundersökning.

En blodtransfusion kan rädda livet på vilken hundras som helst men vissa hundraser passar bättre än andra för blodtappning, däribland boxer, flatcoated retriever, greyhound, rhodesian ridgeback, riesenschnauzer, schäfer samt dobermann. Anledningen till detta är att dessa raser ofta är "negativa", det vill säga att de saknar en specifik antikropp som kan ge farliga transfusionsreaktioner. De hundarna fungerar därför som universaldonatorer.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00