Bakterier finns överallt på kroppen och i vår omgivning. Så länge det råder balans mellan bakterierna, och så länge som kroppens naturliga försvar fungerar, är detta inget problem. Problem kan uppstå när balansen blir störd exempelvis vid en sårskada eller vid medicinering. Det kan vara att såret inte läker eller att tarmens bakterieflora störs och djuret får diarré.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Laboratoriet Albano

AniCura Djursjukhuset Albanos eget laboratorium gör bakterieodlingar. Lab är öppet både vardagar och helger och servar våra egna veterinärer och andra kliniker/djursjukhus med snabba och noggranna analyser. På laboratoriet finns avancerade analysinstrument och här arbetar endast Leg. Biomedicinska Analytiker (BMA).

Kontakta oss gärna för mer information via e-post albano.lab@anicura.se eller telefon 08-505 304 35

För att ställa korrekt diagnos vid en misstänkt bakteriell infektion, tas ett prov med en svabb, tops eller från en liten mängd sekret eller vätska (t ex urin). Provet lämnas till ett laboratorium med kompetens inom bakteriologi.

Beroende på frågeställningen från veterinären odlas provet ut på olika s k odlingsmedier, i olika temperaturer och i olika gasmiljöer. Ibland gör laboratoriet också ett så kallat direktutstryk av provet och analyserar det i mikroskop, för att kunna lämna ett preliminärsvar.

Det tar flera dagar att få ett slutligt svar från en bakterieodling. Bakterierna måste växa fram på odlingsmedierna innan de kan art- och resistensbestämmas. Vid en så kallad resistensbestämning undersöks bakterieisolatets känslighet för olika antibiotika. Detta är ett mycket viktigt steg för att kunna behandla hunden eller katten med rätt typ av antibiotika.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00