Att hjälpa ett djur att somna in är en av veterinärens viktigaste uppgifter, och vi tar stor hänsyn till dina önskemål som djurägare och just ditt djurs behov för att stunden ska bli så fin som möjligt.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Sista stunden på Albano

De flesta av oss som jobbar på Albano har egna djur och också varit med om att någon gång ta det svåra beslutet. Därför vill vi göra allt för att underlätta avskedsstunden för dig och göra den så lugn och fridfull som möjligt.

Inför besöket hos oss 

Oftast bokas en tid för avlivning men det händer att sjukdomsförloppet är så hastigt att du behöver uppsöka veterinär akut för att djuret ska få somna in. Om du har möjlighet vill vi gärna att du ringer oss innan du kommer så att vi på bästa sätt kan ta emot dig och ditt djur. Om du inte har en bokad tid försöker vi hjälpa dig så snart som möjligt efter ankomst men på en akutmottagning kan det uppstå väntetider. 

När du kommer hit 

När du anmäler dig i receptionen får du underteckna en anhållan om avlivning samt legitimera dig. Om du som ägare inte närvarar vid avlivningen behöver vi en fullmakt från dig. 

För att du ska få lugn och ro efter att ditt djur har fått somna in tar vi betalt i samband med att du anmäler dig i receptionen. 

Livintyg 

Om du behöver ett livintyg till ditt försäkringsbolag ber vi dig säga till om det redan i samband med att du bokar tid. Ofta behövs en mer omfattande undersökning av hunden för att veterinären ska kunna utfärda ett livintyg. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag i förväg för att undvika oklarheter i efterhand. 

Obduktion 

I vissa fall kan försäkringsbolaget kräva att djuret obduceras för att du ska kunna få ersättning från djurets försäkring, till exempel om djuret är mycket ungt, om det har avlidit utan säker diagnos eller om försäkringen är nytecknad. Kontakta gärna ditt försäkringsbolag på förhand för att säkerställa om djuret behöver obduceras. 

Hur går en avlivning till hos oss? 

Tillvägagångssättet kan skilja sig åt beroende på individ. Vi anpassar oss alltid efter det enskilda djuret och dess situation, fråga oss om du tycker att något verkar oklart. 

Vanligtvis ges först ett lugnande läkemedel i form av en injektion under huden. För vissa individer kan det vara olämpligt att få lugnande, till exempel vid svåra andningsproblem. Efter att djuret har blivit trött, vanligtvis inom 5-15 minuter, anläggs en permanentkateter i ett blodkärl på ett fram- eller bakben. Genom denna injiceras en större mängd narkosmedel och djuret somnar in lugnt och stilla. Ofta är de så trötta av det lugnande läkemedlet att de inte märker att narkosmedlet injiceras. Kort efter att djuret somnat in upphör andningen och hjärtat slutar att slå. Det hela tar maximalt någon minut och är inte förknippat med smärta.  

Veterinären säkerställer att hjärtverksamheten och andningen har upphört genom att lyssna med ett stetoskop. Det går bra att stanna kvar en stund med sitt djur efter avlivningen om man så önskar. 

Vad händer efter avlivningen? 

Djuret placeras i en kista av papp, där det också går att lägga med en minnessak, en blomma eller leksak. Kistan förvaras i frys innan den skickas till Mälardalens Smådjurskrematorium i Västerås. Du kan välja att antingen låta ditt djur kremeras gemensamt med andra djur eller låta kremera ditt djur separat, där du får askan tillbaka efteråt. 

Separat kremering 

Vid separat kremering får du tillbaka askan efter ditt djur i en urna. Askan levereras i en fin träurna. Vi på djursjukhuset meddelar dig per brev när urnan är klar för avhämtning. Det brukar ta 3-4 veckor innan du får brevet. 

Urnor 

Som standardutförande levereras askan i en träurna som går att öppna. Urnan kan antingen begravas eller förvaras hemma. 

Samkremering/allmän kremering

Vid allmän kremering tar smådjurskrematoriet hand om askan och sprider den i minneslunden vid Mälardalens smådjurskrematorium i Västerås. Du är varmt välkommen att besöka minneslunden. 

Priser 

Nedan är de priser för avlivning och kremering som gäller på AniCura Djursjukhuset Albano: 

Prislista avlivning och kremering

Allmän kremering Separat kremering
Katt
1750:- 3950:-
Hund
Upp till 10 kg 2700:- 4800:-
10-30 kg 3400:- 5700:-
31-50 kg 4000:- 6350:-
över 50 kg 4900:- 7100:-
Smådjur
Hamster 850:- 3250:-
Marsvin 850:- 3250:-
Kanin 1200:- 3600:-
Fågel
Undulat/mindre fågel 850:- 3250:-

 

Vi reserverar oss för eventuella fel eller prisjusteringar. 

Du är förstås också alltid välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar, telefon 08-505 304 00. Vi ger gärna det stöd vi kan för att hjälpa dig i denna svåra stund.

.