Allergitest och hyposensibilisering

Som en del i en hudutredning görs i många fall ett allergitest exempelvis genom blodprov för att kunna analysera hundens antikroppar mot olika allergener.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00

Hudmottagningen

AniCura Djursjukhuset Albano erbjuder specialistkompetens inom hud-, öron- och allergiundersökningar. 

Läs mer om Hundmottagningen här.

Vi utreder och behandlar de flesta hudproblem och allergier med tillhörande symptom som klåda, hudutslag, pälsavfall och återkommande öronproblem hos både hund och katt.

Välkommen att kontakta oss för mer information och tidsbokning!
Telefon 08-505 304 00 eller e-post direkt till oss på hudmottagningen.

Pricktest utförs för de vanligaste förekommande luftburna allergener (allergiframkallande ämnen) som orsakar allergi hos hundar: damm-och förrådskvalster, gräs- och trädpollen, djurepitel (hudceller) samt mögel. Innan utförandet får hunden först lugnande medel. Pälsen rakas bort på bröstkorgen där testet ska utföras. Veterinären sprutar in en liten mängd allergen i huden så att det uppstår en liten svullnad vid varje injektionsställe.

Testen läses av efter 15 minuter, vilket innebär att djurägaren får svaret under själva testutförandet. Vid en positiv reaktion får hunden en rodnad och en ökad storlek på svullnaden i huden där ämnet sprutats in.

Vid allergitest med hjälp av blodprov utförs en laboratorieanalys av hundens antikroppar mot olika allergener.

Resultatet av allergitesterna kan ligga till grund för behandling genom s k hyposensibilisering. Vid hyposensibilisering injiceras en liten mängd av de allergener som hunden visat en signifikant allergisk reaktion mot. Injektionerna upprepas enligt ett förutbestämt tidsschema och ges i ökande dos. Syftet är att hundens immunförsvar ska bli ”avtrubbat” mot allergenerna så att den allergiska reaktionen avtar. Ca 80% av de behandlade hundarna upplevs bli helt eller delvis hjälpta i sin allergi.

Stockholm (Danderyd; Albano)

Rinkebyvägen 21A 182 36 Danderyd
Hitta hit 08-505 304 00