Vad kostar det?

AniCura Djursjukhuset Albano erbjuder ett stort antal vårdtjänster för främst hund och katt. Alla vanligt förekommande åtgärder, till exempel vaccination och kastration, debiteras enligt prislistan nedan (dec 2019).

Om ditt djur däremot kommer in akut eller har en mer komplicerad skada eller oklar sjukdomsbild är det svårt att i förväg lämna en exakt prisuppgift. Men varje åtgärd som vi utför – t.ex. ultraljud, röntgen, kirurgiskt ingrepp, sedering, dropp osv. – har ett fastställt pris och du och din veterinär har under vårdtiden en dialog om både djurets behandling och kostnaden.

Priser för vanligt förekommande vårdtjänster:

Vaccinationer

Id-märkning

Kastration hund*

Kastration katt*

Kastration kanin*

Priserna gäller normalkastration på friska djur.

Läs mer om kastrationer här.

*Med anledning av COVID-19 och bristen på sterilt material utför vi för tillfället inga kastrationer, då vi behöver prioritera våra resurser till akuta operationer. 

 

Röntgen

Vid tre hundar eller fler ges 10 % rabatt på HD+ED.
Sedering ingår. Avgift för SKK intyg tillkommer.

Ögonlysning

Läs mer om ögonlysning här.

Övrigt

Akutavgifter

Observera att det vid akuta besök alltid tillkommer en akutavgift.

Vardagar:

Helger:

 

Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar.

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor om priser och kostnader för olika behandlingar, telefon 08-505 304 00 eller e-post albano@anicura.se