Den dagen kommer för de flesta djurägare då vi måste ta ett mycket svårt beslut. Här hittar du ett par informationstexter som förhoppningsvis besvarar de frågor du då har. Om inte - ring oss med dina funderingar. Vi ger gärna det stöd vi kan.