Det pågår ett flertal forskningsprojekt här på Albano, nedan finner du ett antal av dessa men listan är långt ifrån komplett.

Annika Bergström

Katarina Varjonen

Marianne Tenger, Cecilia Rhodin, Sofie van Meervenne

Epilepsi är ett vanligt problem hos hundar och förekommer i ca 0,5% av den totala hundpopulationen. Även hos katt förekommer epilepsi men vi vet inte hur vanlig sjukdomen är på katter. Hos människa och hund är det vanligt att genetiska faktorer spelar in för att man ska drabbas av epilepsi. Hos katter vet vi inte om epilepsi med genetiskt ursprung förekommer. För att ta reda på mer om epilepsi hos katter pågår ett projekt gällande epilepsi hos rasen Brittiskt korthår.

Målen med undersökningen är att ta reda på:

  1. Hur vanligt epilepsi är hos Brittiskt korthår i Sverige
  2. Hur typiska epileptiska krampanfall ser ut inom rasen
  3. Prognosen för sjukdomen inom rasen

Christina Obel, Björn Ekesten

På Albano pågår för närvarande ett projekt där vi evaluerar användning av visual evoked potentials (VEP) för att utvärdera synnedsättningar hos hundar. Visual evoked potential (VEP) är en elektrofysiologisk metod som fungerar genom att elektriska signaler genereras i det centrala nervsystemet när ögat stimuleras med ljus, dessa elektriska signaler kan sedan registreras med hjälp av elektroder som placeras i huden på hundens huvud. Genom att kombinera VEP med andra elektrofysiologiska metoder som elektroretinografi (ERG), där man mäter elektriska signaler som genereras i ögats näthinna som svar på ljus, kan man bedöma funktionen i de högre synbanorna (synnerv och synbarken). VEP-registreringen genererar en kurva med positiva och negativa utslag. På kurvan kan man mäta två olika parametrar; amplituder och latenser. Förändringar i amplitud eller latens kan vara en indikation på sjukdom eller skada i de högre synbanorna.

Syftet med projektet är dels att samla in VEP från friska hundar för att bedöma optimal elektrodplacering samt utvärdera olika utseenden av VEP-kurvor som genereras från friska hundar, dels att samla in och systematiskt undersöka VEP-kurvor från hundar med misstänkt synnedsättning i synnerv eller synbark. Vi ämnar således undersöka vilka förändringar på en VEP-kurva som kan förväntas ses hos hundar med en en synnedsättning lokaliserad till de högre synbanorna.