Varje avdelning och mottagning har veterinärer, djursjukskötare och vårdpersonal med rätt kompetens inom just sitt område. Vi samarbetar mellan avdelningarna, alltid med målsättning att ditt djur ska få bästa tänkbara vård och omhändertagande då han eller hon vistas hos oss. Här nedan hittar du en kort presentation av varje avdelning.

Akutmottagning/IVA

Djursjukhuset Albano är öppet kl. 07.00-22.00 på vardagar, 10.00-22.00 på helger. Vi har alltid vårt akutteam redo att ta emot akut sjuka och skadade djur under alla öppettider.

Behovet av akutvård och avancerad intensivvård är omfattande i Stockholmsregionen. Vi har lagt ned stora resurser på en välutvecklad akut- och intensivvårdsenhet.

Specialistmottagningar

På Albano finns flera specialistmottagningar där ditt djur träffar våra specialistveterinärer och deras rutinerade team.

Butiken

Butiken på Albano ligger i anslutning till receptionen. Där erbjuder vi katt- och hundmat av hög kvalitet, både sjukfoder, dvs. specialanpassat foder för djur med specifika sjukdomar och problem, och foder för friska hundar och katter. Tack vare en stor omsättning kan vi alltid erbjuda färskt foder. Butiken har samma öppettider som övriga verksamheten, till kl. 22:00 varje dag. Dedikerad butikspersonal finns på plats till kl. 17:00.

Laboratorium

Albanos laboratorium har modern analysutrustning, egen blodbank och personal som alla är legitimerade BMA (biomedicinsk analytiker). Här utför vi snabba och noggranna analyser på flertalet prover så att våra patienter ska få diagnos och behandling så snart som möjligt. Albanos laboratorium är öppet både vardagar och kvällarhelger.

Operation

Albano har en mycket modern operationsavdelning där våra speicaliserade veterinärer utför de allra flesta typer av operationer, från enkla ingrepp till avancerad ortopedi-, neuro-, ögon- och thoraxkirurgi.

Under dagtid måndag till fredag utför vi mest planerade operationer, men har alltid beredskap att söva och operera akut sjuka djur oavsett veckodag och tid på dygnet.

I våra operationssalar utförs ledingrepp, frakturoperationer, ingrepp i buk- och brösthåla samt andra avancerade operationer. Enklare operationer som inte kräver sövning utför vi på poliklinikens operationsavdelning.

Vi har även en tandoperationsavdelning som fokuserar på att ta emot patienter där det finns en risk att söva för att kunna hjälpa djuret om det behöver resterande av djursjukhusets resurser i samband med narkos. Utöver detta prioriteras mer komplicerade tandfall samt akuta fall. Tandoperationer utförs alltid under full narkos och med noga övervakning. 

Många av våra operationspatienter är remitterade hit från andra kliniker, eftersom AniCura Djursjukhuset Albano har både kompetensen och den medicintekniska utrustningen för såväl narkoser som kirurgiska ingrepp på svårt sjuka djur.

Vid tidsbeställd operation lämnar du ditt djur enligt överenskommelse, vanligtvis på morgonen. Djuret undersöks grundligt före narkos. För hundar och katter över åtta år rekommenderar vi ett blodprov innan sövning för att upptäcka om djuret har någon invärtes sjukdom som ökar risken med nedsövning. På så vis kan vi i påvisade fall anpassa narkos och smärtlindring så att den blir så säker och effektiv som möjligt.

Din veterinär ringer alltid och talar om hur operationen har gått, informerar om fortsatt vård, behandling och hemgång. Ibland får du hämta ditt djur samma dag men oftast behöver vi behålla honom eller henne under uppsikt ett antal dagar efter ett större kirurgiskt ingrepp.

Under sommaren 2022 mellan vecka 25-33 utför vi inte några kastrationer hos oss på AniCura Djursjukhuset Albano. Vi hänvisar till våra andra kliniker i Stockholmsområdet.

PS. Om du vill kan vi klippa klorna på ditt djur under narkosen. Säg i så fall till i samband med inskrivningen till operation. Detta kostar inget extra.

Avancerad bilddiagnostik

Avancerad bilddiagnostik är avgörande vid utredning av sjukdomar och bedömning av skador. På Albano kan vi utföra undersökningar med MR-kamera, digital röntgen, ultraljud och skiktröntgen (CT). MR och CT som ultraljud och traditionell röntgen.

Medicinklinik

Medicinkliniken på AniCura Djursjukhuset Albano innefattar poliklinik, bilddiagnostik och vårdavdelning.

Polikliniken - öppen vårdmottagning

Vid polikliniken behandlar och undersöker vi våra patienter. Avdelningen kan jämföras med öppen mottagning inom humanvården, dvs. patienter som inte är inlagda vid djursjukhuset.

På polikliniken tar vi emot dig och din hund eller katt när du har bokat tid - eller akut vid behov av snabb hjälp. Våra pol-veterinärer har olika specialinriktningar, bland annat hjärt-/lungsjukdomar, njursjukdomar och hudsjukdomar.

Vid poliklinikbesöket träffar du vanligtvis en behandlande veterinär, men det kan även vara ett besök hos djursjuksköterska eller sjukgymnast. På polikliniken utförs mindre kirurgiska ingrepp och undersökningar som inte kräver sövning. Även olika laboratorie- och röntgenundersökningar kan ingå i ett polbesök.

Vårdavdelningen

Om ditt djur behöver läggas in för vidare utredning eller behandling är det vårdavdelningen som tar hand om honom/henne. Här arbetar våra veterinärer och djursjukskötare på att skapa en stressfri och lugn miljö. Vi lägger mycket tid på mycket tid på omvårdnad, rastning och matning av patienterna och arbetar på att lära känna de olika djuren som individer under utredningens gång och tillfrisknande.

På vårdavdelningen behandlar vi ditt djur om sjukdomen eller skadan kräver avancerad behandling, t ex intravenös dropp och kontraströntgenundersökningar. Här görs också mer omfattande medicinska utredningar och eftervård av djur som kräver kontinuerlig observation och smärtlindring efter t.ex större operationer.

Vårdavdelningen på Albano har ca 60 platser totalt för övernattningsvård. Av dessa finns 4 platser + 3 kuvöser på intensivvårdsavdelningen (IVA) och 17 platser på infektionsavdelningen, vara 5 för katter, 1 "superisoleringsbur" och resten hundplatser för olika stora hundar.

Reception

Oftast är våra receptionister och telefonrådgivare som du först får kontakt med då du ringer eller kommer in till oss. De sköter ditt djurs registrering, hjälper till med direktregleringar med försäkringsbolagen, ansökningar av djurvårdskonton samt tar betalt i kassan vid hemgång. Kort sagt, de försöker på alla sätt att göra din kontakt med oss så smidig och trevlig som möjligt. De flesta är erfarna djurvårdare och har egna djur.