Infektioner kan uppstå i samband med sjukhusvistelse eller inom kort tid efter patienten har lämnat sjukhuset, sk. nosocomial infektion. För att minska risken för nosocomiala infektioner och zoonoser - sjukdomar som kan spridas mellan djur och människor - är det viktigt att vi följer våra strikta hygienrutiner.

Hygienpolicy

Under senare år har ett problem med antibiotikaresistenta bakterier hos hund och katt uppstått. Det är ett problem som har funnits under längre tid inom humanvården. De resistenta bakterier som ställer till problem inom veterinärvården är framför allt MRSP (meticillinresistent stafylokock pseudintermedius) och MRSA (meticillinresistent stafylock aureus).

På AniCura Djursjukhuset Albano används en hygienpolicy där de tre viktigaste punkterna är:

Vi arbetar med en restriktiv antibiotikaanvändning

För att minska risk för resistensutveckling hos bakterier är det viktigt med en restriktiv antibiotikaanvändning. Bredspektrumantibiotika samt långa behandlingstider innebär ökad risk för resistensutveckling. Det är sålunda mycket viktigt att antibiotika inte används i onödan. För varje specifikt fall gör vi en bedömning om antibiotika är motiverat som behandling eller om det går att välja ett likvärdigt alternativ.