Onkologimottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano bedriver en högt specialiserad behandling och vård av hundar och katter med cancer och andra tumörsjukdomar. Vi har Sveriges längsta erfarenhet av onkologi för hund och katt! Till oss kan du komma med eller utan remiss.

Vid onkologimottagningen erbjuder vi

Det krävs noggrannhet, kunskap, engagemang och erfarenhet för att ställa rätt diagnos hos ett djur med symptom som kan innebära en tumörsjukdom. Med avancerad teknik och mycket hög kompetens kan vårt specialistteam ställa korrekta diagnoser, föreslå behandling och ge en individuell prognos för varje enskild patient - alltid med målet att öka livskvaliteten för hundar och katter med tumörer, både under och efter behandling.

Om tumörsjukdomar

En vanlig orsak till veterinärbesök är att man som djurägare känt en knöl på sitt djur. Känner man en knöl ska detta alltid föranleda ett veterinärbesök.

En tumör kan uppträda på många andra sätt också; sår som inte läker, smärta, hälta, ökad törst, feber, trötthet, blödning från kroppsöppning eller kanske ändrat beteende vid avföring eller urinering. Dessa symptom kan ses vid många andra sjukdomar, men kan vara tecken på en tumör.

Vad kan man göra själv?

Det kan vara bra att göra till en vana att regelbundet känna igenom sin hund/katt. Då kan man upptäcka förändringar i tid. Sannolikheten att djuret botas ökar betydligt ifall hjälp söks direkt.

Vi rekommenderar att en tid bokas om man känner en knöl eller något annat avvikande.

Hur orolig ska man vara?

Tumörer hos våra hundar och katter behöver inte vara farliga. En stor andel, framför allt hos hundar, är godartade. De botas oftast med hjälp av kirurgi. Ibland kan man även låta dem vara. Vid de mer elakartade tumörerna så varierar prognosen mycket.

Vad händer vid första besöket?

Har du varit på annan klinik för tumören som du söker för, så vill vi innan besöket ha all information från det besöket. Oavsett om du kommer på remiss eller inte, så får du själv först berätta hur ditt djur mår, varför du söker, tidigare behandlingar mm. Det är viktigt att vi får reda på så mycket som möjligt för att göra en korrekt bedömning. Sedan gör veterinären en fullständig undersökning av ditt djur. Efter detta får du förslag på fortsatt undersökning eller behandling och vad det skulle innebära. 

Alla beslut som gäller ditt djur, fattas i samråd med dig! Man måste sällan fatta beslut direkt. I många fall behöver man som djurägare fundera ett tag eller diskutera med övriga familjemedlemmar.

Djurets bästa

Vi på onkologimottagningen är här för dig och din hund eller katt.

Vårt fokus ligger på hur hunden eller katten mår! Vi vill att minst ett av två kriterier skall vara uppfyllda för att vi ska föreslå en behandling: Antingen ska vår behandling förlänga ett redan bra liv, eller så ska vår behandling förbättra livskvaliten hos patienten till ett bra liv.

Vi gör inga behandlingar som förlänger lidanden. I många fall beslutar vi i samförstånd att inte göra någon behandling alls. Din hund/katt får då leva som vanligt så länge den mår bra och slipper då operationer eller andra åtgärder. Dessa patienter är välkomna på regelbundna kontroller, där vi hjälper till att bedöma hur ditt djur mår. Den dag då hunden/katten inte har livskvalitet längre och inte har glädje av sitt liv, då bör de få somna in. Det är bra att då inte vänta för länge. Sorgen blir tung oavsett när beslutet fattas. Men ett älskat djur ska inte behöva lida för att vi har svårt att ta avsked.

Välkommen att kontakta oss för information och tidsbokning

Kontaktuppgifter hittar du här