Välkommen till Medicinmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano! Här tar vi hand om patienter som lider av invärtes sjukdomar, exempelvis hormonella rubbningar, lever- och njursjukdomar, urinvägsproblem och immunologiska sjukdomar. En utredning inom internmedicin liknar ofta ett systematiskt detektivarbete. Vi samlar in information från olika undersökningar och provtagningar för att komma fram till en diagnos.

Inför besöket till oss

 

Det börjar som regel med en utredning

En utredning inom internmedicin liknar ofta ett systematiskt detektivarbete. Vi samlar helt enkelt in information från olika undersökningar och provtagningar för att komma fram till en diagnos.

Det mest sannolika adresseras först och om det visar sig inte vara det går vi vidare med nästa. Och nästa. En internmedicinsk utredning kan sålunda ta tid, men i de flesta fall kan vi ställa en diagnos relativt tidigt i utredningen

Några av de vanligast förekommande orsakerna till varför patienter bokas till Medicinmottagningen är

Men orsaken kan också vara hosta, nedsatt aptit och mycket annat. Problemen kan ha funnits en längre tid (kroniskt) eller kommit plötsligt (akut).

Vad ingår i en utredning?

Utredningen omfattar ofta undersökningar av flera organsystem. Vanligtvis tar vi blodprover som kan analyseras på plats eller i vissa fall skickas iväg för analys.

Urinanalys ingår som regel i processen. Vi kan behöva ta ett sterilt prov direkt med en nål från urinblåsan istället för att analysera ett spontankastat prov. 

Bilddiagnostik gör vi i form av ultraljudsundersökningar av buk och/eller röntgen av brösthåla och/eller buk. Ibland kan vi behöva en mer avancerad bildteknik, t ex datortomografi eller magnetresonans, eller att gå ner med en fiberkamera i luftrör, näsa och/eller mellanörat.

Oftast tar vi både vävnadsprover för mikroskopisk analys och prover för bakterieodling. 

Ibland blir det aktuellt att skriva in hunden eller katten för att göra mer omfattande undersökningar, t ex vissa ämnesomsättningsrubbningar, eller för att ge behandling av sjukdomssymtomen och den underliggande sjukdomen.

Under hela processen håller vi dig uppdaterad om provsvar och kostnader, samt diskuterar nästa steg. Vi försöker i möjligaste mån att en och samma veterinär håller i hela fallet, även om kollegor från andra ämnesområden blir involverade.

Välkommen att kontakta oss för information och tidsbokning

Kontaktuppgifter hittar du här