Råd och anvisningar vid urinprov på katt

Urinprov på katt kan tas av olika anledningar.

Ofta vill man kontrollera om det finns:

Urinprovet får ej vara mer än ett dygn gammalt då t.ex. sockernivå och bakterietillväxt kan påverkas. Urinprovet skall förvaras i kylskåp tills dess att provet lämnas till Albano.

Morgonurin är att föredra.

Töm kattlådan och rengör den noggrant, tillsätt ett ej resorberbart underlag i kattlådan t.ex. pärlgrus, Catcor, popcornkärnor eller kit4cat (flera förpackningar kan behövas). Många katter är känsliga för ströbyte och kan ibland toalettvägra, fråga butiken för hjälp av lämpligt strö samt håll noga koll under tiden som urinen samlas. Urinen pipetteras upp ur kattlådan. Den minsta volym som kan analyseras är 10 ml.

Lycka till!