Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjärtsjukdom. Hjärtcentrum tar emot ca 1300 hjärtpatienter årligen och bedriver även en omfattande verksamhet vad gäller ultraljud av bukhålans organ samt av mer ytligt liggande strukturer.

Sex veterinärer, varav fyra är ämnesspecilister i Kardiologi, är knutna till Hjärtcentrum (namnen är länkade till en presentation av respektive veterinär):

I hjärtgruppen ingår också Müjde Ovabasli, djurvårdare med stort intresse för hjärtsjukdomar och invärtes medicin.

Unik möjlighet att upptäcka hjärtsjukdom

Problem med hjärtklaffarna, hjärtats pumpförmåga samt medfödda hjärtmissbildningar är relativt vanligt förekommande och varje år drabbas tiotusentals hundar och katter i Sverige. I förlängningen kan åkommorna leda till hjärtsvikt, ett tillstånd som i sin allvarligaste form är livshotande. Begynnande hjärtsvikt kan orsaka trötthet och motionsintolerans, och i vissa fall avmagring.

Med det tredimensionella hjärtultraljudet på Albano kan en hjärtspecialist (kardiolog) få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek redan vid undersökningstillfället, och kan därmed avgöra djurets behov av medicinering på ett säkrare sätt än tidigare.
– Genom att direkt på plats få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek kan vi ställa rätt diagnos och sätta in behandling omgående, vilket besparar både djur och djurägare onödigt lidande. Vid fall av svårare hjärtproblem kan en snabb diagnos vara livsavgörande, säger Anna Tidholm, chef för Kardiologienheten vid AniCura Djursjukhuset Albano, legitimerad veterinär samt Europeisk specialist inom kardiologi (Diplomate ECVIM).

Sedan tidigare genomför Albanos kardiologicenter både tvådimensionella och tredimensionella ultraljuds-undersökningar av hjärtpatienter. Det nya tredimensionella hjärtultraljudet, som ger en exakt och omedelbar uppfattning om hjärtvolym och missbildningar, är unikt i Norden och införskaffades av AniCura Djursjukhuset Albano med finansiellt stöd av en av AniCuras ägare, Stiftelsen Djursjukhus i Stor-Stockholm. Det nya tredimensionella hjärtultraljudet finns på Albano sedan i januari 2017.

Har din hund problem med hjärtat?

Följande symptom kan vara ett tecken på hjärtproblem hos hundar:

Om hund uppvisar något eller några av symptomen kan det vara bra att besöka en veterinär som kan lyssna efter blåsljud med stetoskop (auskultation). Om veterinären upptäcker blåsljud eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom remitteras patienten för en hjärtutredning hos specialutbildad kardiolog som kan genomföra ultraljud (ekokardiografi) och ibland även röntgen, EKG och blodprover beroende på symtom.

Många patienter som har hjärtfel behöver ingen behandling, åtminstone inte tidigt i livet. Men prognosen är varierande, därför är det bra att låta en kardiolog undersöka misstänkt hjärtsjukdom och se över behandlingsalternativ. För mer information om hjärtsjukdom hos hund, se AniCuras hemsida:
http://www.anicura.se/fakta-och-rad/hund/hjartfel-hos-hund/

Kirurgisk verksamhet vid Hjärtcentrum

Ballongsprängning av förträngningi lungartären (ballongdilatation av pulmonalisstenos)
Pulmonalisstenos är den tredje vanligaste hjärtmissbildningen hos hundar och innebär att det föreligger en medfödd förträngning i området för hjärtklaffarna mellan hjärtats högra kammare och lungartären. Vid höggradig pulmonalisstenos behövs större kontraktionsskraft hos hjärtmuskeln och på sikt kan belastningen på hjärtat bli så stor att det leder till hjärtsvikt.

På Albano finns resurser för att behandla pulmonalisstenos genom ballongdilatation, vilket innebär att det stenotiska området vidgas från kärlets insida. Leg. Vet Anna Bodegård-Westling har det huvudsakliga ansvaret för denna verksamhet vid Albano.ACDO, en ny teknik för åtgärd av PDA (kvarstående blodkärl efter fosterstadiet)
Persisterande Ductus Arteriosus, PDA, är ett medfött hjärtfel där patienten har en felaktigt kvarstående förbindelse mellan aorta och lungartären.Tidigare har dessa patienter behandlats genom öppen hjärtkirurgi, vilket varit förenat med större risker. Sedan 2014 har patienter med PDA opererats med ACDO, en under nordiska förhållanden ny teknik, som innebär att det felaktiga kärlet täpps till med hjälp av en kateter som förs in via kärl i ljumsken.

Fördelarna med denna teknik är att den är avsevärt mindre riskfylld och eftersom öppnande av brösthålan undviks är infektionsrisker och smärta efter operation betydligt mindre. Operationerna har utförts vid AniCura Djursjukhuset Albano. Leg.Vet Einar Johard har det huvudsakliga ansvaret för denna verksamhet.

Pacemaker på hund och katt
Inplantering av pacemakers på hundar och katter görs vanligen vid rytmrubbningar när hjärtats elektriska fortledningssystem inte fungerar som det ska. Exempel på indikation för pacemakers på hund och katt är tredje gradens AV-block eller skador i sinusknutan. Leg. Vet Einar Johard har det huvudsakliga ansvaret för denna verksamhet på Albano.

Välkommen att ringa 08-505 304 00 för tidsbokning och information!