Hjärtgruppen på AniCura Djursjukhuset Albano ansvarar för utredning och behandling av patienter där hjärtsjukdom misstänks eller har konstaterats, samt så kallad ”screening” av friska hundar och katter med en ökad genetisk risk för att utveckla hjärtsjukdom. Hjärtcentrum tar emot ca 1300 hjärtpatienter årligen och bedriver även en omfattande verksamhet vad gäller ultraljud av bukhålans organ samt av mer ytligt liggande strukturer.

Har din hund eller katt problem med hjärtat?

Följande symptom kan vara ett tecken på hjärtproblem:

Om hund uppvisar något eller några av symptomen kan det vara bra att besöka en veterinär som kan lyssna efter blåsljud med stetoskop (auskultation). Om veterinären upptäcker blåsljud eller andra symptom som tyder på hjärtsjukdom remitteras patienten för en hjärtutredning hos specialutbildad kardiolog som kan genomföra ultraljud (ekokardiografi) och ibland även röntgen, EKG och blodprover beroende på symtom.

Många patienter som har hjärtfel behöver ingen behandling, åtminstone inte tidigt i livet. Men prognosen är varierande, därför är det bra att låta en kardiolog undersöka misstänkt hjärtsjukdom och se över behandlingsalternativ. 

Utrustning på hjärtcentrum

Ekokardiografi (hjärtultraljud)

EKG-registrering

Förutom sedvanlig EKG-registrering av hjärtpatienter sker EKG-övervakning kontinuerlig under operationer samt på vår intensivvårdsavdelning.

Unik möjlighet att upptäcka hjärtsjukdom

Med det tredimensionella hjärtultraljudet på Albano kan en hjärtspecialist (kardiolog) få en mer exakt uppfattning om hjärtats storlek redan vid undersökningstillfället, och kan därmed avgöra djurets behov av medicinering på ett säkrare sätt än tidigare.

Kirurgisk verksamhet vid Hjärtcentrum

På Albano har vi möjlighet att utföra ballongsprängning av förträngning i lungartären, åtgärd av PDA (kvarstående blodkärl efter fosterstadiet) med ACDO-teknik och inplantering av pacemaker på hund och katt. Läs mer om dessa ingrepp här.

Välkommen att kontakta oss för information och tidsbokning

Kontaktuppgifter hittar du här