AniCura Djursjukhuset Albano erbjuder en rad tjänster inom gynekologi och reproduktion för hund och katt. Gynekologisk undersökning, vaginalcytologi , progesteronprovtagning, spermaprovsundersökningar och fosterdiagnostik är exempel på våra tjänster.

Gynekologisk undersökning, vaginalcytologi och progesteronprovtagning är tjänster vi utför för att underlätta planering av rätt parningsdag. Vi hjälper även till med spermaprovsundersökningar och fosterdiagnostik.

Vi samarbetar nära med AniCura Regiondjursjukhuset Bagarmossen, där leg. veterinär Heléne Alm också utför artificiell insemination.

Vaginalutstryk

Ett vaginalutstryk är en undersökning av cellerna i tikens vaginalslemhinna. Veterinären rullar en tops mot vaginalslemhinnan för att samla in celler som därefter stryks av mot ett objektsglas och färgas så för att identifiera de olika celltyperna.

Vaginalutstryket är ett verktyg för att bedöma var i löpet tiken befinner sig, men också för att i tid upptäcka om något verkar onormalt, t ex tecken på infektion.

Progesteronprov

Vi erbjuder även progesteronmätning, där vi med hjälp av ett blodprov kan fastställa när tikens ägglossning äger rum. Vanligtvis kan det behövas flera blodprover med några dagars mellanrum för att kunna pricka in rätt tid för parning.

En kombination av vaginalutstryk och blodprov är att föredra då dessa undersökningar kompletterar varandra. Det finns därför ingen anledning att hoppa över vaginalutstryket för att endast ta ett blodprov då det då finns risk att missa viktig information.

För att hitta optimal parningsdag för just din tik ber vi att du kontaktar oss så snart hon har börjat löpa för att vi ska hinna boka en passande tid. Du får besked samma dag när vi tar progesteronprov på förmiddagen.

Spermaprov

Spermaprov används för att undersöka hanhundens fertilitet. Vi studerar provets färg och utseende och undersöker det i mikroskop på ett uppvärmt objektglas för att bedöma motilitet (rörlighet) samt förekomst av eventuella defekter som kan påverka hundens fertilitet.

Fosterdiagnostik

Vid fosterdiagnosik undersöker vi med hjälp av ultraljud om hunden/katten är dräktig. Vanligtivs och för bäst resultat sker detta kring det 28:e dygnet.