Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

Det finns flera orsaker till att en hund eller katt kräks eller har diarré. 

En vanlig orsak till kräkningar är magkatarr (gastrit) som innebär att djurets magslemhinna är inflammerad. Magkatarrer kan vara båda akuta och kroniska (har pågått mer än tre veckor). Symtom är kräkningar, buksmärta, böneställning och hulkade, smaskande, rapande, överdrivet gräs- /sakätande och minskad aptit.

Hunden eller katten kan ha ätit något olämpligt som magen inte tål. Ibland är det något i fodret som ger överkänslighetsreaktion i magen, då är det ofta en mer kronisk magkatarr. Främmande föremål kan fastna i magsäcken och orsaka kronisk magkatarr. Vissa läkemedel kan ge akuta magkatarrer såsom antiinflammatorisk medicin och viss antibiotika.

Välkommen att ringa oss med frågor på vår telefontid tisdagar kl 15:00-16:00, telefon 08-505 304 65 (ingen telefontid mellan vecka 52 och 2).

Diarré kan precis som magkatarr och kräkningar bero på att djuret ätit något olämpligt som magen inte tål eller att något i fodret som ger en överkänslighetsreaktion i tarmen.

Parasitinfektioner är en relativt vanlig orsak till diarré hos både hund och katt. Både kräkningar och diarrér kan även bero på orsaker utanför magtarmkanalen varför det är viktigt med en noggrann utredning innan diagnos ställs.

Vi som jobbar här:

På Gastromottagningen träffar du veterinärer och sköterskor med stor kunskap om, och intresse av, mage-tarmsjukdomar hos hundar och katter.

Teamet består av leg. veterinär Caroline Harlos, leg. veterinär Annika Kozok, leg. veterinär Danai Revythi, leg. veterinär Margareta Wellander Rivedal, leg veterinär Kajsa Dalunde samt gastrosköterskorna Yen Dahlgren och Pia Svedin.

Varmt välkommen till oss med din hund eller katt! Du når oss direkt via e-post albano.gastromottagning@anicura.se eller ring oss med frågor på vår telefontid tisdagar kl 15:00-16:00, telefon 08-505 304 65 (ingen telefontid mellan vecka 52 och 2). Boka tid kan du förstås alltid göra via växeln 08-505 304 00. 

Hur går en undersökning till?

Vanligen bokar vi först en polikliniktid till en veterinär vid Gastromottagningen. Vi går igenom sjukdomshistoria för ditt djur samt eventuella testade dieter och medicineringar.

Därefter görs en klinisk undersökning av djuret. Vi tar ett blodprov för att utesluta andra underliggande sjukdomar som kan yttra sig som magbesvär. Provsvar lämnas per telefon av veterinär, oftast inom en vecka.

I de flesta fall vill vi även utesluta parasiter i magtarmkanalen. Detta görs med ett avföringsprov. Avföring från tre dagar samlas i avföringspåse och sparas i kyl. När alla tre prov samlats ihop skickas de in till laboratoriet i medföljande vadderat och förfrankerat kuvert. Veterinär svarar ut resultatet av avföringsprovet cirka en vecka efter att ni postat det till laboratoriet.

En ultraljudsundersökning av bukhålans organ tillhör i de flesta fall utredningen. Detta är för att se förändringar på organ som ligger utanför tarm och magsäck som vi inte kommer se när vi väl gör endoskopin. Vi kan få en bra bild av hur njurar, lever, mjälte, bukspottkörtel och lymfknutor ser ut. Vi undersöker även magsäck och tarm där vi inspekterar lager i magtarmvägg samt utvärderar tarmrörelser och fyllnad av magsäck och tarm.

I vissa fall görs en kompletterande röntgenundersökning av buk och brösthåla.

När poliklinikutredningen är klar går vi vidare med en endoskopi av matstrupe, magsäck och tarm. Vårt gastroteam tar då hand om din hund eller katt för en endoskopiutredning på operationsavdelningen. Djuret sövs i full narkos och matstrupe, magsäck och tarm undersöks med en böjlig kamera (fiberendoskop). Vi inspekterar slemhinna, ser om det finns skador på denna samt tar vävnadsprover som skickas till laboratorium för analys.

Provsvaren diskuteras på ett uppföljande poliklinikbesök som vi bokar in på operationsdagen.

Endoskopiutredningen innebär inga sår eller smärta för din hund/katt, som vanligen kan gå hem på kvällen efter undersökningen.

Här hittar du bra information om du hund eller katt ska genomgå en endoskopiundersökning på Albano.