Problem från magtarmkanalen är relativt vanligt hos både hund och katt. Vi på Gastromottagningen utreder din hunds eller katts magproblem!

På Gastromottagningen träffar du veterinärer och sköterskor med stor kunskap om, och intresse av, mag- och tarmsjukdomar hos hundar och katter. 

Kräkning och diarré hos hund och katt

Det finns flera möjliga orsaker till att en hund eller katt kräks eller har diarré

 

Både kräkningar och diarrér kan bero på orsaker utanför magtarmkanalen varför det är viktigt med en noggrann utredning innan diagnos ställs.

Hur går en undersökning till?

Vanligen bokar vi först en polikliniktid till en veterinär vid Gastromottagningen. Vi går igenom sjukdomshistoria för ditt djur samt eventuella testade dieter och medicineringar.

Därefter görs en klinisk undersökning av djuret. Vi tar ett blodprov för att utesluta andra underliggande sjukdomar som kan yttra sig som magbesvär. Provsvar lämnas per telefon av veterinär, oftast inom en vecka.

I de flesta fall vill vi även utesluta parasiter i magtarmkanalen. Detta görs med ett avföringsprov. Avföring från tre dagar samlas i avföringspåse och sparas i kyl. När alla tre prov samlats ihop skickas de in till laboratoriet i medföljande vadderat och förfrankerat kuvert. Veterinär svarar ut resultatet av avföringsprovet cirka en vecka efter att ni postat det till laboratoriet.

En ultraljudsundersökning av bukhålans organ tillhör i de flesta fall utredningen. Detta är för att se förändringar på organ som ligger utanför tarm och magsäck som vi inte kommer se när vi väl gör endoskopin. Vi kan få en bra bild av hur njurar, lever, mjälte, bukspottkörtel och lymfknutor ser ut. Vi undersöker även magsäck och tarm där vi inspekterar lager i magtarmvägg samt utvärderar tarmrörelser och fyllnad av magsäck och tarm.

I vissa fall görs en kompletterande röntgenundersökning av buk och brösthåla.

När poliklinikutredningen är klar går vi vidare med en endoskopi av matstrupe, magsäck och tarm. Vårt gastroteam tar då hand om din hund eller katt för en endoskopiutredning på operationsavdelningen. Djuret sövs i full narkos och matstrupe, magsäck och tarm undersöks med en böjlig kamera (fiberendoskop). Vi inspekterar slemhinna, ser om det finns skador på denna samt tar vävnadsprover som skickas till laboratorium för analys.

Provsvaren diskuteras på ett uppföljande poliklinikbesök som vi bokar in på operationsdagen.

Endoskopiutredningen innebär inga sår eller smärta för din hund/katt, som vanligen kan gå hem på kvällen efter undersökningen.

Här hittar du bra information om du hund eller katt ska genomgå en endoskopiundersökning på Albano.

Välkommen att kontakta oss för information och tidsbokning

Kontaktuppgifter hittar du här