Epilepsicentrum bidrar med vetenskapligt underbyggd information kring sjukdomen epilepsi på hund och katt. Denna information känns angelägen då det, trots att epilepsi är en förhållandevis vanlig sjukdom, råder en hel del osäkerhet kring utredning och behandling.

Länkar till sidor om Epilepsi

Läs mer om Epilepsi hos hund
Läs mer om Epilepsi hos katt
Som remitterande veterinär hittar du information här om Epilepsicentrum