På bildmottagningen arbetar ett mycket rutinerat team som till sin hjälp har bland annat 5 ultraljudsmaskiner, 2 digitala röntgenenheter, en MR och en DT-scanner. Avdelningen har ett nära samarbete med det övriga djursjukhuset och främst med mottagningarna för neurologi, ortopedi och onkologi. Många patienter kommer via remisser från hela Mälardalen, men även från övriga landet.

Albanos Bildteam betår av Dipl ECVDI Lisa Friling, Dipl ECVDI Tove Nielsen, Med. Dr Hannah Holle och Leg. vet. Zandra Lundberg samt Leg. vet Carolina Brocal. Till teamet hör också våra leg. djursjukskötare Malin och Gabriella och djurvårdare Matilda, alla med bilddiagnostik som främsta intresseområde. Matilda är också intresserad av ögonsjukdomar samt är certifierad i Fear Free-hantering.

Förutom traditionell röntgen, arbetar teamet med:

Ultraljud

Ultraljud används som ett komplement till röntgen och datortomografi för undersökningar av de flesta kroppsorgan, undantag skelett och lungor. Ett ultraljud ger en bild av hur organen ser ut i tvärsnitt, jämfört med röntgen som visar organets skugga.

Ultraljudsundersökningar - både bokade och akuta - utförs alltid av en specialutbildad veterinär i samarbete med våra klinik- och vårdveterinärer som har det övergripande ansvaret för patienten. Du kan därför ha bokad tid till två veterinärer samma dag.

Våra vanligaste undersökningar är bukultraljud och ekokardiografi (hjärta). Vid ett bukultraljud tittar veterinären på samtliga organ i buken och bukhinnan för att upptäcka  t.ex. livmoderinflammation, tumörsjukdomar, lever- och njursjukdomar. Vid ekokardiografi undersöker vi båda sidor av hjärtat, hjärtsäcken och kärlen till och från hjärtat.

HCM- och PKD-screening

Vi utför också HCM- och PKD-screeningar. HCM (hypertrofisk kardiomyopati) är en hjärtmuskeldefekt hos främst katt. PKD är en ärftlig njursjukdom som har hittats hos perserkatter.

Läs mer om HCM här.

Det viktigt att du tar med din katts stamtavla samt ifyllt protokoll om du ska göra en HCM- eller PKD-screening. Observera också att din katt måste vara ID-märkt för att resultatet ska kunna registreras centralt.

Hjärtsjukdomar hos hund och katt utreds på Hjärtcentrum i samarbete med oss på Bild.

Fosterdiagnostik

För att resultatet ska bli så säkert som möjligt vid fosterdiagnostik rekommenderar vi att avvakta tills det gått minst 28 dygn av dräktigheten.

Så här går det till

Vid bukultraljud ligger djuret på rygg i en mjuk vagga, medan det vid undersökning av hjärtat ligger på ena sidan med ett EKG påkopplat. De allra flesta undersökningar går bra utan att djuret får lugnande medel.

För att ultraljudet ska fungera krävs god kontakt mellan den del som sänder ut/tar emot ultraljudssignalerna och huden. Därför rakar vi oftast buken vid bukultraljud och använder sprit och gelé på huden.

Har ni en tid inbokad hos oss för ultraljudsundersökning? Här finns mer information.

Datortomograf (DT)

Datortomografi (skiktröntgen) använder vi som ett komplement till traditionell röntgen vid undersökningar av buk och brösthåla, hjärna, näsa, skelett och leder. Datortomografen  hjälper oss att få en bättre bild av de flesta organ i kroppen och vi kan säkrare avgöra och kartlägga olika sjukdomstillstånd. Bilderna är också ett värdefullt hjälpmedel inför en eventuell operation.

Till skillnad från traditionell röntgenteknik där röntgenstrålning sänds från en enda vinkel genom kroppen, sänder datortomografen röntgenstrålarna genom kroppen från flera olika vinklar. Strålarna fångas upp av detektorer som sänder uppgifter till en dator för bildbehandling. Informationen datorbearbetas och omvandlas till en tvådimensionell bild. Bilderna kan sedan sammanfogas i datorn till tredimensionella volymer vilket ger våra veterinärer möjlighet att rotera och vrida bilderna för bästa avläsning.

Så här går det till?

Ditt djur ligger på en brits som förflyttas genom datortomografens röntgenrör. Röntgenrören roterar runt kroppen och sänder strålar från olika håll genom kroppen.För att bilderna ska bli tydliga är det viktigt att djuret ligger helt stilla, vilket innebär att vi söver eller sederar innan undersökningen. En skiktröntgen ger veterinären ett stort antal tvärsnittsbilder som underlag för sin bedömning.

Din veterinär meddelar provsvar och resultat. Om du gjort undersökninen hos oss på remiss meddelar vi reultatet till din veterinär.

Magnetkamera, MR

Magnetresonanstomografi, i dagligt tal MR eller MRT, är en undersökningsteknik som används för att upptäcka och kartlägga olika sjukdomar och tillstånd som är dolda eller svåra att se vid röntgen- eller datortomografiundersökningar. Sådana exempel är tumörer, ögonsjukdomar, sjukdomar i hjärnans blodkärl samt i olika organ, mjukdelar och skelett.

HD/ED-röntgen

Höftledsdysplasi (HD) respektive armbågsledsdysplasi (ED) är ärftligt betingade utvecklingsrubbningar som förekommer hos hundar inom många raser. Central bedömning och registrering av hundens höftleds- och armbågsledsstatus är ett led i Svenska Kennelklubbens genetiska hälsoprogram.  Du kan förstås röntga din hund hos oss!

Läs mer om HD/ED-röntgen här:

https://www.anicura.se/vara-tjanster/hoftleds--och-armbagsledsrontgen/