Inför ditt bokade besök på beteendemottagningen

Här nedan finns information som är till nytta inför besöket. Det är omfattande text, så ta god tid på er att läsa igenom!

Om din hund blir så stressad av klinikvistelse eller av främmande människor att du misstänker att det inte kommer att gå att undersöka hunden utan att den blir väldigt rädd eller uppför sig aggressivt och riskerar att bita – maila oss direkt på albano.beteendemottagning@anicura.se och tala om det, ibland kan vi boka en telefontid inför besöket för att göra upp en så bra plan som möjligt.  

Observera att många försäkringsbolag inte ersätter kostnader som är kopplat till beteendeproblematik. 

Själva besöket – så här går det till 

Vid besöket träffar man veterinär i ca 45 minuter. Det är bra om hunden inte är proppmätt, så ge gärna ca halva frukosten mot normalt – detta eftersom vi vill att hunden ska tycka att besöket hos oss är så trevligt som möjligt, vilket innebär att vi ofta ger hunden många små godisar eller en slickplatta med mjukmat.  

Vid första besöket diskuterar vi beteendet ifråga, om er hund inte är för rädd eller blir för upprörd av veterinärundersökning så undersöker vi er hund, och påbörjar en utredning om det kan finnas några bakomliggande fysiska sjukdomar inklusive smärta som påverkar beteendet. Om inte blodprov är taget nyligen vill vi ofta göra det. Vi gör sedan en plan och bestämmer hur vi ska följa upp/gå vidare. Ibland följs det upp med återbesök till beteendemottagningen, ibland kan det vara aktuellt att träffa sjukgymnast eller hältveterinär eller annan specialinriktad kollega, och ibland är det mest lämpligt att boka en telefontid för uppföljning.  

Vi kommer tillsammans med er som djurägare hela tiden att observera ditt djurs signaler på stress/oro och rädsla och försöka anpassa oss efter det. Om djuret är för stressad/orolig/rädd vid undersökningen så pausas undersökningen/åtgärd för att se om vi kan göra på något annat sätt, eller så avbryter vi undersökningen helt och bokar om till en annan dag med en nyplan. Att lyssna på djuret är kärnan i att ge dem ett så bra besök som möjligt. Vi gör därför inte alltid alla undersökningar vid ett och samma tillfälle. Detta är för hundens bästa. 

Munkorg på hund som har bitit tidigare

Om er hund har bitit människor någon gång, så vill vi att hunden har munkorg på vid undersökningen. Det är hundägaren som tar på hunden munkorgen inför undersökningen. Ta gärna med egen munkorg (helst av gallertyp, eftersom hunden då har möjlighet att öppna munnen för att flåsa, och ofta kan man också ge godis genom en gallermunkorg).  

Angående läkemedel och träning vid beteendeproblematik 

Ibland leder besöket till att veterinären skriver recept på beteende-läkemedel. Det är viktigt att känna till att när det gäller hundar så behöver man, förutom veterinärundersökning och eventuell medicinering, alltid hjälp av person som är duktig på hundträning för att hjälpa till att lägga upp en träningsplan, samt hjälpa till med träningen och att optimera vardagen.  

Medicin ger nästan aldrig tillräckligt bra effekt i sig självt, utan är en pusselbit när det gäller att hjälpa till att förändra beteendet. Veterinären kan hjälpa till att rekommendera en person som kan hjälpa till med träning om ni inte redan har kontakt med en sådan.  

Det är bra att veta att vid de flesta problematiska beteenden så krävs det tid och tålamod för att hjälpa hunden att ändra beteendet. Ofta behöver man också vara beredd på att underhålla med t ex viss träning och/eller anpassning av omgivningen under hundens fortsatta liv. 

Fram tills att ni har fått hjälp med hur man bäst tränar så behöver man försöka undvika de situationer där problembeteendet uppstår så långt det går. Detta för att minska risken för att någon person eller hund blir skadad (vid t ex utfallsproblem eller när hunden vaktar mat eller leksaker) och för att minska risken att hunden får chans att ”öva” på ett beteende som man inte vill ha (det man övar blir man bra på..) och för att minska risken att hunden blir mer rädd (vid t ex ljudrädsla eller separationsproblematik). 

Det är också viktigt att ni undviker att bestraffa hunden när den utför det oönskade beteendet, detta eftersom det kan finnas risk att beteendet förvärras, och att (vid t ex utfallsproblematik) att hunden biter den som utför bestraffningen. (Om ni är i en akut situation så gör ni såklart det som krävs för att minska risken för skada på människor och djur) 

Allmänna råd inför resan och besöket 

Försök att göra resan till oss så lugn som möjligt. Ta gärna med dig sällskap som kan hjälpa till om du själv och ditt djur blir lugnare av det. 

Ni kan på kvällen innan och på morgonen innan besöket prova att ge lugnande kosttillskott som t.ex. Aptus Relax, Solliquin, Anxitane eller Zylkene innan besöket, läs på förpackningen och fråga gärna receptionspersonalen. 

Att spraya feromonpreparat (Adaptil) på filten i buren eller på selen/halsbandet 15 min innan ni åker/innan ni sätter på halsband/sele kan hjälpa till att dämpa oro hos hunden. 

Att ta med:  

Väl framme hos oss:  

För små hundar i bur - Bär buren i famnen, inte i handtaget. (Det blir mer stabilt).

Om hunden är trygg i bilen och det inte är för varmt/kallt så lämna gärna hunden i bilen medan ni registrerar er i receptionen för att minska stressen för hunden med många människor/hundar. Det blir också lugnare för er.