Förbered ditt djur inför veterinärbesöket

Enligt Fear free börjar veterinärbesöket redan hemma när katten ska fångas in i buren eller hunden tas ut till bilen.

En katt som är rädd för sin resebur och bilresan är stressad redan när den kommer till veterinären. Det kan förstås försvåra både hantering och undersökning och påverka provresultat. En katt som däremot är van vid sin resebur och bilresor har inte gjort av med energi i onödan innan veterinärbesöket.

Ett veterinärbesök innebär många stimuli från personal, lokaler, andra djur och djurägare i form av ljud, ljus, dofter, rörelser, hantering mm. Inom Fear free är målet att vara medveten om och arbeta för att minska den negativa effekten av dessa upplevelser hos ditt djur.

Vi hjälps åt att tolka ditt djur

Veterinärbesöket ska vara så positivt som möjligt för ditt djur.
Tillsammans tolkar vi djurets signaler och anpassar hantering och undersökningar efter grad av rädsla, oro och stress.

Att minska djurets negativa upplevelser hos veterinären minskar rädsla, oro och stress. Det minskar risken för negativa associationer till miljön (t.ex. personal i sjukhuskläder, dofter, kattburen, sprutor) och det vi gör med djuret (undersökning, fasthållning, lyftande av tassar mm.). Djuren blir lättare att hantera och undersöka, undersökningar går snabbare och det är säkrare för djurägaren och personalen.

Positiva upplevelser av hantering/undersökning hos veterinären gör det även lättare för dig som djurägare att behandla ditt djur hemma.

Utöver att anpassa miljön kan du och vi påverka djurets reaktioner vid besöket genom att belöna t.ex. vid vägning, när hunden kliver upp på bordet eller efter undersökning, distrahera med godis/leksak innan, under och efter en undersökning/åtgärd.

Vad kan du som djurägare göra?