Två nya hjärtspecialister på Albano!

Igår fick Sverige fyra nya ämnesspecialister i Kardiologi. Två av dem - Anna Bodegård Westling och Einar Johard, är verksamma vid Hjärtmottagningen på AniCura Djursjukhuset Albano!

En ökning med 200%!

Fram till igår fanns endast två yrkesverksamma veterinärmedicinska ämnesspecialister i kardiologi i Sverige, varav den ena - Docent Anna Tidholm - på AniCura Djursjukhuset Albano. Idag finns det sex stycken sådana specialister, varav tre på Albano.

Både Anna Bodegård Westling och Einar Johard har genomfört sin specialistutbildning under handledning av Anna Tidholm.