Hav och sjöar blommar nu som värst. Den höga värmen orsakar extremt mycket alger i år. Hundar kan drabbas av allvarlig algförgiftning/algtoxinförgiftning om de badar i havs- eller sjövatten som har blommande alger.

Läs gärna vad våra veterinärer skriver om algförgiftning hos hund:  https://www.anicura.se/fakta-och…/…/algforgiftning-hos-hund/  För bäst prognoser över vilka stränder som drabbats värst rekommenderar SMHI att följa kommunernas lokala rapporter och varningar.