På grund av övergången till nytt journalsystem behöver vi kraftigt begränsa antalet inneliggande patienter och därmed även vårt intag till akuten, för att garantera patientsäkerheten. Det innebär att vi enbart kommer ha möjlighet att ta emot djur med livshotande tillstånd.

På måndag, den 8 november, byter vi journalsystem, en stor förändring som påverkar hela verksamheten (på sikt till det bättre – såklart). Inkörsperioden gör dock att vi behöver begränsa antalet inneliggande patienter kraftigt för att garantera patientsäkerheten. Därför tar vi under en period endast emot djur med livshotande tillstånd som inte kan åka till något annat djursjukhus.

Du kan läsa mer om vad det begränsade intaget innebär här.