Legitimerad veterinär

Ulrika tog sin veterinärexamen 2011. Arbetar framför allt på polikliniken men även med våra inneliggande patienter på vårdavdelningen.