En tand kan av olika anledningar behöva dras ut, extraheras. Det är viktigt att inte rotrester lämnas kvar och orsakar bestående problem för hunden eller katten.

Katrineholm

Rosenholmsvägen 3 641 93 Katrineholm
Hitta hit 0150-528 80

Vi hade nyligen en djurägare som kom in akut med sin sjuåriga katt då en hörntand pekade rakt ut från munnen. Katten hade aldrig varit särskilt sällskaplig och sedan man flyttade till lägenhet hade hon varit ganska inaktiv. Vid undersökning upptäcktes omfattande tandlossning och FORL. Samtliga tänder utom två var lösa och togs bort, av de två som satt fast var en drabbad av FORL. När de kom tillbaka för utdragning av den sjuka tanden berättade djurägaren att katten plötsligt börjat sitta i soffan på kvällarna och ville leka – något hon inte gjort på år. Hon hade anpassat sig bra och hade inga problem att äta trots att hon knappt hade några tänder kvar. Vi hoppas att de får många år med sin ”nya” katt!

Här kan ni läsa mattes egna berättelse.

En tand som frakturerats så att pulpan blottats, eller en tand som är drabbad av sjukdomen tandresorption (TR/FORL) kan behöva dras ut för att inte orsaka fortsatta besvär. Tandextraktion kan även vara aktuellt om hunden eller katten lider av långt gången parodontit. 

Tandextraktioner utförs under full narkos. Ofta sker de i samband med annan behandling, såsom tandstensborttagning och polering, och föregås av en grundlig undersökning av mun och tänder. Särskild tandröntgen görs, både innan beslutet fattas om tandextraktion och för att kontrollera att hela tanden inklusive rötterna har avlägsnats. Ibland bokas ett nytt besök för tandextraktionen.

Hunden eller katten får gå hem samma dag som ingreppet utförs. Eftervården består av smärtlindring, munrengöring med bakteriedödande medel samt utfodring med mjuk/blöt mat. 

Katrineholm

Rosenholmsvägen 3 641 93 Katrineholm
Hitta hit 0150-528 80