hunden Elliott sitter på golvet på polikliniken

De flesta som kommer till oss besöker polikliniken. Hit kommer patienter för undersökningar, utredningar och förebyggande vård.

Vi på AniCura Djurkliniken i Katrineholm har oftast tre veterinärer och två sköterskor på polikliniken som tar emot bokade och akuta fall. Vi har fem ordinarie undersökningsrum och två avskilda enheter för djur med smittsamma sjukdomar. Läs mer om smittavdelningen.

Besök bokas via telefon eller i receptionen. Återbesök bokas om möjligt till den veterinär man träffat tidigare för att få så bra kontinuitet som möjligt.

Hur går ett besök till?

Börja med att anmäla dig i receptionen direkt när du kommer. I väntan på veterinären kan du slå dig ner i väntrummet, ta en kopp kaffe och nyttja vårt wifi. Du ropas upp och får komma in till veterinären. Besöket inleds vanligtvis med att du berättar vad du söker för och veterinären ställer frågor om djurets sjukdomshistoria. Det är bra om den som kommer med djuret är bekant med det problem man söker för. Beroende på problemets art utför veterinären sedan undersökningar och tar eventuellt prover. Som hjälp i utredningen har vi tillgång till bland annat digitalröntgen, ultraljud och ett välutrustat labb.

Vid besökets slut kommer djurägare och veterinär överrens om en plan för patientens fortsatta vård. Det kan till exempel innefatta medicinering, återbesök för vidare utredning eller kirurgi. Betalning sker i samband med besöket.