För att kunna hålla god hygien tar vi emot djur med misstänkt smittsamma sjukdomar på vår smitt/isoleringsenhet.

Vi tar vårdhygien på stort allvar. Djur som misstänks bära på smittsam sjukdom bör inte vistas i samma lokaler som övriga patienter. Därför har vi två rum som är lite avskilda från resten av sjukhuset varav ett med helt separat ingång, sluss för personalen och eget stall. Där tar vi in patienter med kräkningar och diarré, hosta samt vissa infektioner. Personalen bär skyddskläder och handskar för att inte sprida eventuell smitta till nedsatta individer på andra avdelningar.

Har ditt djur en misstänkt smittsam sjukdom ber vi dig lämna kvar det utanför kliniken medan du anmäler dig i receptionen.