Vår historia

Djurkliniken grundades 1984 på Friggargatan i Katrineholm. Till en början var där två veterinärer och en sköterska för att ta hand om patienterna. Sedan dess har kliniken vuxit till sig betydligt och idag har vi en personalstyrka på ca 20 kollegor.

2009 flyttade vi till nybyggda lokaler invid väg 52 mot Nyköping. Den nya klinikbyggnaden är helt anpassad för verksamheten med separat infektionsavdelning, labb, röntgen, stallar och en fin operationsavdelning. Både personal och besökare trivs bra i de nya lokalerna.

Sedan april 2014 är Djurkliniken i Katrineholm en del av AniCura. Vi ser en styrka i att ingå i en större koncern, inte minst för verksamhetens utveckling på sikt och för att upprätthålla en god kvalité. Att dessutom ha en professionell administration att luta sig emot när verksamheten växer betyder mycket.