Kirurgi i bukhålan inbegriper såväl okomplicerade ingrepp som kastrationer, som större, ofta akuta operationer, såsom avlägsnande av en inflammerad livmoder.

Finspång (stänger 23/12-20)

Skäggebyvägen 27 612 44 Finspång
Hitta hit 0122-175 10

Inför operationsdagen

Djuret lämnas in på morgonen mellan 8:30- 9:00, där ni fått en avsatt tid att träffa veterinären. Veterinären gör då en undersökning och sedan får djuret stanna hos oss under dagen. Hemgång som regel mellan 14:00 och 16:00. 

Om inga andra instruktioner getts gäller att djuret ska vara fastande från kvällen innan operationsdagen. Vatten får djuret dricka hela tiden. 

Hunden bör vara nybadad.

Gnagare får äta och dricka ända fram till strax före operationen och bör därför ha med sig grovfoder för en dags förbrukning.

Det finns ett stort antal bukkirurgiska ingrepp. Till de vanligaste hör avlägsnande av äggstockar och livmoder (OHE) vid kastration eller som en del av behandlingen vid livmoderinflammation, samt operation i tarmen i samband med att ett främmande föremål orsakat stopp. Operationer i urinblåsan görs ofta för att avlägsna urinsten, och kan eventuellt även utföras med hjälp av endoskopi, dvs titthålskirurgi. Ett annat exempel på bukoperation är korrigering av medfödd kärlmissbildning i levern.