Bakterier finns överallt på kroppen och i vår omgivning. Så länge det råder balans mellan bakterierna, och så länge som kroppens naturliga försvar fungerar, är detta inget problem. Problem kan uppstå när balansen blir störd exempelvis vid en sårskada eller vid medicinering. Det kan vara att såret inte läker eller att tarmens bakterieflora störs och djuret får diarré.

Finspång

Skäggebyvägen 27 612 44 Finspång
Hitta hit 0122-175 10

Här på mottagningen finns möjligheten att utföra olika analyser. Bl.a. av blod, urin, hudprover och cellprover. Sedan skickas en del prover vidare till andra lab för att få det analyserat.

För att ställa korrekt diagnos vid en misstänkt bakteriell infektion, tas ett prov med en svabb, tops eller från en liten mängd sekret eller vätska (t ex urin). Provet lämnas till ett laboratorium med kompetens inom bakteriologi.

Beroende på frågeställningen från veterinären odlas provet ut på olika s k odlingsmedier, i olika temperaturer och i olika gasmiljöer. Ibland gör laboratoriet också ett så kallat direktutstryk av provet och analyserar det i mikroskop, för att kunna lämna ett preliminärsvar.

Det tar flera dagar att få ett slutligt svar från en bakterieodling. Bakterierna måste växa fram på odlingsmedierna innan de kan art- och resistensbestämmas. Vid en så kallad resistensbestämning undersöks bakterieisolatets känslighet för olika antibiotika. Detta är ett mycket viktigt steg för att kunna behandla hunden eller katten med rätt typ av antibiotika.

Finspång

Skäggebyvägen 27 612 44 Finspång
Hitta hit 0122-175 10