Katt i skogen

Ibland får vi ta emot skadade, sjuka eller avlidna djur som upphittats av någon som inte är djurägaren.

När vi får in upphittade djur kontrollerar vi alltid om djuret är ID-märkt. Med en ID-märkning hittar vi i de flesta fall djurets rätta ägare. Saknas ID- märkning och registrering minskar chansen att djuret kan återförenas med sin ägare. 

Om ditt djur har försvunnit är du välkommen att kontakta oss för information om vi tagit emot ett djur som stämmer med beskrivningen av ditt djur.