Legitimerad Djursjukskötare (Sabina är för närvarande föräldraledig)