Vid en hälsokontroll kan förändringar i kroppen fångas upp, som annars kanske kan orsaka problem för hunden eller katten på lång sikt. Eftersom många sjukdomar har ett långsamt förlopp kan sjukdomar upptäckas i ett tidigt skede genom en hälsokontroll.

Borgholm

Sandgatan 57 387 35 Borgholm
Hitta hit 0485-124 40

Senior hälsokontroll

Hos oss kan du få information om vad som händer med en åldrande kropp och hur du som djurägare kan förebygga sjukdomar. Vid 7-8 års ålder räknas en katt som senior, storvuxna hundraser från cirka 5 års ålder och småvuxna hundraser från 7 års ålder.  
Vi undersöker ditt djur samt tar blod- och eventuellt urinprov för att på ett tidigt stadium kunna ställa diagnos. Vi rekommenderar kost och ger även råd om mediciner som hjälper mot äldre leder som börjar kännas slitna. 
Viktigt är att ett foder ger optimalt näringsintag! Våra utbildade kostrådgivare ger dig råd om foder som passar ditt djur, det finns till exempel seniorfoder som har en gynnsam effekt på begynnande senilitet!

Det finns inga fasta rekommendationer om när en hälsokontroll bör utföras, det bestämmer djurägaren själv. Djuren brukar räknas som äldre när de passerat halva sin förväntade livslängd. Beroende på ras kan denna tid variera mellan fyra till sju år för hundar, medan katter brukar räknas som äldre från ca sju till tio års ålder.

Veterinären gör en klinisk undersökning av hunden eller katten från nos till svans. Djurets allmäntillstånd, tänder, hud, ögon och öron mm kontrolleras. Veterinären lyssnar på hjärta och lungor. Ofta analyseras ett blodprov och ibland ett urinprov i samband med en hälsokoll.

Om det finns tecken på att allt inte står rätt till i samband med hälsokontrollen kan en utökad undersökning och utredning utföras i form av exempelvis ultraljud eller röntgen. Vanligtvis bokas ett nytt besök för detta.

Har hunden eller katten sjukdomssymtom bör ett vanligt veterinärbesök i stället för en hälsokontroll bokas.

Borgholm

Sandgatan 57 387 35 Borgholm
Hitta hit 0485-124 40