Våra tjänster

Vi jobbar mycket med förebyggande vård och vi göra de flesta vårdingrepp som inte kräver övernattning, nattpatienter remitteras till vårt jourdjursjukhus i Läckeby. Vi har flera narkosplatser, operationssal, röntgen och tandutrustning för vård av tänder. I ett av våra fyra mottagningsrum går du in i en separat ingång om ditt djur har misstänkt smitta, till exempel hosta, klåda eller diarré.

Alla våra tjänster