Legitimerad Veterinär

Louise tog veterinärexamen 2015 på Köpenhamns universitet. Hon har sedan dess jobbat på Vara Djurklinik, och började hos oss i oktober 2017. Louise är särskilt intresserad av internmedicin och bilddiagnostik.

Utbildning

Köpenhamns Universitet

Specialområde

Internmedicin