Legitimerad Veterinär

Anna-Carin jobbar främst på Västra Djursjukhuset i Göteborg, men kommer regelbundet till oss i Uddevalla!

Utbildning

Veterinärexamen 1992. Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Kompetens för artificiell insemination av hund. Speciell kompetens att påvisa ärftliga ögonsjukdomar hos hund och katt.

Specialområde

Reproduktion samt avelsfrågor. Oftalmologi - ögon/ögonsjukdomar. Hältdiagnostik. Anna-Carin tog sin veterinärexamen 1992 vid SLU i Uppsala och är specialist i hundens och kattens sjukdomar sedan 1996. Anna-Carin innehar även officiell behörighet för AI, artificiell insemination, på hund. Hon har arbetat på Läckeby Djursjukhus i Kalmar i 7 år och Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås mellan 2000 och 2008.Anna-Carin är sedan februari 2019 en av de få veterinärerna i Sverige som kan titulera sig som auktoriserad ögonlysare. På fritiden är Anna-Carin aktiv inom bruks med sina rottweilers.