Caroline är chefssköterska och är med i ledningsgruppen.