Legitimerad Djursjukskötare

Karin är utbildad Leg. Djursjukskötare och bland annat jobbat på Varekils Djurklinik tidigare. Karin började jobba hos oss hösten 2018. Ni träffar henne oftast på vår poliklinikavdelning.