Legitimerad Djursjukskötare

Utbildning

SLU

Specialområde

Tand

Eva är utbildad vid Djursjukvårdarprogrammet i Skara SLU och sedan 2010 legitimerad Djursjukskötare. Hon är verksam inom yrket sedan 1985 och har arbetat på flera kliniker i Stockholm, däribland 11 år på smådjurskliniken Ultuna. Har arbetat hos oss sedan 2001. Eva har fördjupade kunskaper inom anestesi och ingår i tandteamet. Ansvarig för den medicinsktekniska utrustningen på operation, steril och stall.