Legitimerad Djursjukskötare

Eva är utbildad vid Djursjukvårdarprogrammet i Skara SLU och sedan 2010 Legitimerad Djursjukskötare. Hon är verksam inom yrket sedan 1985 och har arbetat vid olika kliniker i Stockholm, däribland 11 år vid Veterinärhögskolans smådjursklinik i Uppsala. Hos oss är hon anställd sedan 2001. Eva har fördjupade kunskaper inom anestesi och tandvård och ingår i tandteamet.

Utbildning

SLU

Specialområde

Tand